Indiċi 
Minuti
XML 165kPDF 301kWORD 80k
L-Erbgħa, 20 ta' Jannar 2021 - Brussell
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (Artikolu 71 tar-Regoli ta' Proċedura) (azzjonijiet meħuda)
 3.Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni
 4.L-inawgurazzjoni tal-President il-ġdid tal-Istati Uniti u s-sitwazzjoni politika attwali (dibattitu)
 5.Tkomplija tas-seduta
 6.Preżentazzjoni tal-programm ta' attivitajiet tal-Presidenza Portugiża (dibattitu)
 7.L-ewwel sessjoni ta' votazzjonijiet
 8.Preżentazzjoni tal-programm ta' attivitajiet tal-Presidenza Portugiża (tkomplija tad-dibattitu)
 9.Tkomplija tas-seduta
 10.Estensjoni tal-mandat tal-Kumitat ta' Inkjesta dwar il-Protezzjoni tal-Annimali waqt it-Trasport
 11.Il-kriżi soċjali u tal-impjiegi waqt il-pandemija tal-COVID-19 u r-rispons tal-UE fil-Pjan ta' Rkupru u fil-QFP (dibattitu)
 12.Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn: miżuri speċifiċi għall-indirizzar tal-kriżi tal-COVID-19 ***I (dibattitu)
 13.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 14.Aċċess għal akkomodazzjoni diċenti u affordabbli għal kulħadd (dibattitu)
 15.Id-dritt ta' skonnessjoni (dibattitu)
 16.Ir-riforma tal-lista ta' rifuġji fiskali tal-UE (dibattitu)
 17.Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni
 18.Nuqqas ta' trasparenza rigward il-ħatriet tal-Kunsill fl-UPPE (dibattitu)
 19.Tkomplija tas-seduta
 20.It-tieni sessjoni ta' votazzjonijiet
 21.Spjegazzjonijiet tal-vot
 22.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 23.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 24.Atti delegati (Artikolu 111(2) tar-Regoli ta' Proċedura)
 25.Tressiq ta' dokumenti
 26.Trasferimenti ta' approprjazzjonijiet u deċiżjonijiet baġitarji
 27.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 28.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: David Maria SASSOLI
President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 08.34.


2. Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (Artikolu 71 tar-Regoli ta' Proċedura) (azzjonijiet meħuda)

Il-President ħabbar li ma rċeviex talba minn għadd ta' Membri jew grupp politiku jew gruppi politiċi li jilħqu tal-anqas il-limitu medju dwar id-deċiżjoni biex jibdew negozjati interistituzzjonali mħabbra fil-Minuti tad-data it-Tnejn 18 ta' Jannar 2021 (punt 9 tal-Minuti tad-data 18.1.2021).

Il-Kumitat ECON għalhekk seta' jibda n-negozjati wara l-iskadenza msemmija fl-Artikolu 71(2) tar-Regoli ta' Proċedura.


3. Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni

Il-President qara r-riżultati tal-votazzjonijiet:

L-implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni - rapport annwali 2020
Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni - rapport annwali 2020 [2020/2206(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: David McAllister (A9-0266/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0012)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 11)

L-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni - rapport annwali 2020
Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni - rapport annwali 2020 [2020/2207(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Sven Mikser (A9-0265/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0013)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 12)

Id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni - rapport annwali 2019
Rapport dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni - rapport annwali 2019 [2020/2208(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Isabel Santos (A9-0259/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0014)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 13)


4. L-inawgurazzjoni tal-President il-ġdid tal-Istati Uniti u s-sitwazzjoni politika attwali (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kunsill Ewropew u tal-Kummissjoni: L-inawgurazzjoni tal-President il-ġdid tal-Istati Uniti u s-sitwazzjoni politika attwali (2021/2502(RSP))

Charles Michel (President tal-Kunsill Ewropew) u Ursula von der Leyen (President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, Iratxe García Pérez f'isem il-Grupp S&D, Dacian Cioloş f'isem il-Grupp Renew, Jérôme Rivière f'isem il-Grupp ID, Ska Keller f'isem il-Grupp Verts/ALE, Derk Jan Eppink f'isem il-Grupp ECR, Martin Schirdewan f'isem il-Grupp The Left, Tiziana Beghin Membru mhux affiljata, u Arnaud Danjean.

PRESIDENZA: Katarina BARLEY
Viċi President

Interventi ta': Kati Piri, Hilde Vautmans, Susanna Ceccardi, Alice Kuhnke, Witold Jan Waszczykowski, Helmut Scholz, Márton Gyöngyösi, David McAllister, Tonino Picula, Nicolae Ştefănuță, Maximilian Krah, Reinhard Bütikofer, Carlo Fidanza, Idoia Villanueva Ruiz, Kostas Papadakis, Esteban González Pons, Miapetra Kumpula-Natri, Sophia in 't Veld, Tom Vandendriessche, Ciarán Cuffe, Angel Dzhambazki, José Gusmão, Ivan Vilibor Sinčić, Siegfried Mureşan, Kathleen Van Brempt, Liesje Schreinemacher, Mara Bizzotto, Marcel Kolaja, Hermann Tertsch, Michael Gahler, Sven Mikser, Katalin Cseh, Marco Dreosto, Salima Yenbou, Assita Kanko, Andrius Kubilius, Carlos Zorrinho, Dragoş Tudorache, Kosma Złotowski, Traian Băsescu, Jytte Guteland, Dita Charanzová, Danuta Maria Hübner, Brando Benifei, Billy Kelleher, Angelika Niebler, Nacho Sánchez Amor, Benoît Lutgen, Alfred Sant, Željana Zovko, Lina Gálvez Muñoz u Roberta Metsola.

Interventi ta': Josep Borrell Fontelles (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) u Charles Michel

Id-dibattitu ngħalaq.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 10.52.)


PRESIDENZA: David Maria SASSOLI
President

5. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 10.55.


6. Preżentazzjoni tal-programm ta' attivitajiet tal-Presidenza Portugiża (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Preżentazzjoni tal-programm ta' attivitajiet tal-Presidenza Portugiża (2020/2928(RSP))

António Costa (President fil-kariga tal-Kunsill) u Ursula von der Leyen (President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, Iratxe García Pérez f'isem il-Grupp S&D, Dacian Cioloş f'isem il-Grupp Renew, Marco Zanni f'isem il-Grupp ID, Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, Peter Lundgren f'isem il-Grupp ECR, Manon Aubry f'isem il-Grupp The Left, Márton Gyöngyösi Membru mhux affiljat, u Paulo Rangel.

PRESIDENZA: Roberta METSOLA
Viċi President

Interventi ta': Carlos Zorrinho, Malik Azmani, Nicolas Bay, Jordi Solé, Derk Jan Eppink, José Gusmão, Daniela Rondinelli, Siegfried Mureşan, Simona Bonafè, Katalin Cseh, Gunnar Beck, Francisco Guerreiro, Anna Zalewska, Sandra Pereira, Dorien Rookmaker, Kinga Gál, Pedro Marques, Luis Garicano, Gerolf Annemans, Yannick Jadot, Geert Bourgeois, Carles Puigdemont i Casamajó, Dolors Montserrat, Kati Piri, Stéphane Séjourné, Paolo Borchia, Tineke Strik, Eugen Jurzyca, Tomas Tobé, Heléne Fritzon, Guy Verhofstadt, Philippe Olivier, Sven Giegold, Mazaly Aguilar, Benoît Lutgen, Eric Andrieu, Valérie Hayer, Mara Bizzotto, Terry Reintke, Nicola Procaccini u Karlo Ressler.

(Tkomplija tad-dibattitu: punt 8 tal-Minuti tad-data 20.1.2021)


7. L-ewwel sessjoni ta' votazzjonijiet

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjonijiet finali dwar:

Il-Mandat ta' Arrest Ewropew u l-proċeduri ta' konsenja bejn l-Istati Membri
Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Mandat ta' Arrest Ewropew u tal-proċeduri ta' konsenja bejn l-Istati Membri [2019/2207(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020);

Tisħiħ tas-Suq Uniku: il-futur tal-moviment liberu tas-servizzi
Rapport dwar it-tisħiħ tas-suq uniku: il-futur tal-moviment liberu tas-servizzi [2020/2020(INI)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Morten Løkkegaard (A9-0250/2020);

Il-kisba ta' eredità politika effettiva għas-Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali
Rapport dwar il-kisba ta' eredità politika effettiva għas-Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali [2019/2194(INI)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Dace Melbārde (A9-0210/2020);

Intelliġenza Artifiċjali: kwistjonijiet ta' interpretazzjoni u applikazzjoni tad-dritt internazzjonali
Rapport dwar l-Intelliġenza Artifiċjali: kwistjonijiet ta' interpretazzjoni u applikazzjoni tad-dritt internazzjonali fil-livell li fih l-UE hija affettwata fl-oqsma tal-użi ċivili u militari u tal-awtorità tal-Istat barra l-ambitu tal-ġustizzja kriminali [2020/2013(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Gilles Lebreton (A9-0001/2021);

Reviżjoni tal-linji gwida dwar in-Network Trans-Ewropew tat-Trasport (TEN-T)
Rapport dwar ir-reviżjoni tal-linji gwida dwar in-Network Trans-Ewropew tat-Trasport (TEN-T) [2019/2192(INI)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Jens Gieseke (A9-0251/2020);

Monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni Ewropea fl-2017, fl-2018 u fl-2019
Rapport dwar il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni Ewropea fl-2017, fl-2018 u fl-2019 [2019/2132(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Sabrina Pignedoli (A9-0270/2020);

L-implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni - rapport annwali 2020
Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni - rapport annwali 2020 [2020/2206(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: David McAllister (A9-0266/2020);

L-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni - rapport annwali 2020
Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni - rapport annwali 2020 [2020/2207(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Sven Mikser (A9-0265/2020);

Id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni - rapport annwali 2019
Rapport dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni - rapport annwali 2019 [2020/2208(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Isabel Santos (A9-0259/2020).

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjonijiet tal-emendi għal:

Il-konnettività u r-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Asja
Rapport dwar il-konnettività u r-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Asja [2020/2115(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020).

Il-votazzjoni se tkun miftuħa sas-14.15.

Il-Parlament għadda għall-votazzjoni.

Ħin li fih tħabbru r-riżultati tal-votazzjoni: 19 heures.


8. Preżentazzjoni tal-programm ta' attivitajiet tal-Presidenza Portugiża (tkomplija tad-dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Preżentazzjoni tal-programm ta' attivitajiet tal-Presidenza Portugiża (2020/2928(RSP))

(Bidu tad-dibattitu: punt 6 tal-Minuti tad-data 20.1.2021)

Interventi ta': Agnes Jongerius, Dita Charanzová, Gwendoline Delbos-Corfield, Izabela-Helena Kloc, Lefteris Christoforou, Birgit Sippel, Charles Goerens, Riho Terras, Javier Moreno Sánchez, Svenja Hahn, David McAllister, Nuno Melo, Pedro Silva Pereira u Margarida Marques.

PRESIDENZA: David Maria SASSOLI
President

Intervent ta': Maroš Šefčovič (Viċi President tal-Kummissjoni) u António Costa (President fil-kariga tal-Kunsill).

Id-dibattitu ngħalaq.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.37.)


PRESIDENZA: Ewa KOPACZ
Viċi President

9. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.05.


10. Estensjoni tal-mandat tal-Kumitat ta' Inkjesta dwar il-Protezzjoni tal-Annimali waqt it-Trasport

Il-President avżat li ma saret l-ebda oġġezzjoni fir-rigward tat-talba għal estensjoni tal-mandat tal-Kumitat ta' Inkjesta dwar il-Protezzjoni tal-Annimali waqt it-Trasport imħabbra t-Tlieta 19 ta' Jannar 2021 (punt 7 tal-Minuti tad-data 19.1.2021).

Din l-estensjoni hija għalhekk meqjusa approvata.


11. Il-kriżi soċjali u tal-impjiegi waqt il-pandemija tal-COVID-19 u r-rispons tal-UE fil-Pjan ta' Rkupru u fil-QFP (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Il-kriżi soċjali u tal-impjiegi waqt il-pandemija tal-COVID-19 u r-rispons tal-UE fil-Pjan ta' Rkupru u fil-QFP (2020/2934(RSP))

Ana Paula Zacarias (President fil-kariga tal-Kunsill) u Nicolas Schmit (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Siegfried Mureşan f'isem il-Grupp PPE, Manuel Pizarro f'isem il-Grupp S&D, Dragoș Pîslaru f'isem il-Grupp Renew, Hélène Laporte f'isem il-Grupp ID, Kira Marie Peter-Hansen f'isem il-Grupp Verts/ALE, Johan Van Overtveldt f'isem il-Grupp ECR, Leila Chaibi f'isem il-Grupp The Left, Rosa Estaràs Ferragut, Klára Dobrev, Marie-Pierre Vedrenne, Gunnar Beck, Damian Boeselager, Zbigniew Kuźmiuk, Milan Brglez, Atidzhe Alieva-Veli, Paolo Borchia, Elżbieta Rafalska, Margarida Marques, Valérie Hayer u Robert Roos.

Interventi ta': Nicolas Schmit u Ana Paula Zacarias.

Id-dibattitu ngħalaq.


12. Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn: miżuri speċifiċi għall-indirizzar tal-kriżi tal-COVID-19 ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 223/2014 fir-rigward tal-introduzzjoni ta' miżuri speċifiċi għall-indirizzar tal-kriżi tal-COVID-19 [COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020)

Lucia Ďuriš Nicholsonová ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Nicolas Schmit (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': David Casa f'isem il-Grupp PPE, Brando Benifei f'isem il-Grupp S&D, Dragoș Pîslaru f'isem il-Grupp Renew, France Jamet f'isem il-Grupp ID, Katrin Langensiepen f'isem il-Grupp Verts/ALE, Elżbieta Rafalska f'isem il-Grupp ECR, José Gusmão f'isem il-Grupp The Left, Ioannis Lagos Membru mhux affiljat, u Dennis Radtke.

PRESIDENZA: Fabio Massimo CASTALDO
Viċi President

Interventi ta': Agnes Jongerius, Sylvie Brunet, Maxette Pirbakas, Radan Kanev u Anne Sander.

Intervent ta': Nicolas Schmit.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 2 tal-Minuti tad-data 21.1.2021.


13. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President irċieva mingħand il-Grupp Renew id-deċiżjonijiet li ġejjin li jemendaw il-kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet:

Kumitat ENVI: Karin Karlsbro

Kumitat PECH: Jan Huitema

Dawn id-deċiżjonijiet jibda jkollhom effett mid-data tal-lum.


14. Aċċess għal akkomodazzjoni diċenti u affordabbli għal kulħadd (dibattitu)

Rapport dwar l-aċċess għal akkomodazzjoni diċenti u affordabbli għal kulħadd [2019/2187(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Kim Van Sparrentak (A9-0247/2020)

Kim Van Sparrentak ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Nicolas Schmit (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Dennis Radtke f'isem il-Grupp PPE, Estrella Durá Ferrandis f'isem il-Grupp S&D, Yana Toom f'isem il-Grupp Renew, Stefania Zambelli f'isem il-Grupp ID, Ciarán Cuffe f'isem il-Grupp Verts/ALE, Beata Szydło f'isem il-Grupp ECR, Leila Chaibi f'isem il-Grupp The Left, Chiara Gemma Membru mhux affiljata, Eugen Tomac, Agnes Jongerius, Dominique Bilde, Beata Mazurek, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Guido Reil, Loucas Fourlas u Elisabetta Gualmini.

Intervent ta': Nicolas Schmit.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 2 tal-Minuti tad-data 21.1.2021 (emendi); punt 13 tal-Minuti tad-data 21.1.2021 (votazzjoni finali).


15. Id-dritt ta' skonnessjoni (dibattitu)

Rapport b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar id-dritt ta' skonnessjoni [2019/2181(INL)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Alex Agius Saliba (A9-0246/2020)

Alex Agius Saliba ppreżenta r-rapport.

Intervent ta': Nicolas Schmit (Membru tal-Kummissjoni).

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

Interventi ta': Tomáš Zdechovský f'isem il-Grupp PPE, Agnes Jongerius f'isem il-Grupp S&D, Yana Toom f'isem il-Grupp Renew, Guido Reil f'isem il-Grupp ID, Sara Matthieu f'isem il-Grupp Verts/ALE, Beata Szydło f'isem il-Grupp ECR, Daniela Rondinelli Membru mhux affiljata, Dennis Radtke, Marc Angel, Gilles Lebreton, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Stelios Kympouropoulos, Gabriele Bischoff, Marianne Vind u José Gusmão.

Intervent ta': Nicolas Schmit.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 2 tal-Minuti tad-data 21.1.2021 (emendi); punt 13 tal-Minuti tad-data 21.1.2021 (votazzjoni finali).


16. Ir-riforma tal-lista ta' rifuġji fiskali tal-UE (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000081/2020) imressqa minn Irene Tinagli u Paul Tang, f'isem il-Kumitat ECON, lill-Kunsill: Ir-riforma tal-lista ta' rifuġji fiskali tal-UE (B9-0001/2021)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000082/2020) imressqa minn Irene Tinagli u Paul Tang, f'isem il-Kumitat ECON, lill-Kummissjoni: Ir-riforma tal-lista ta' rifuġji fiskali tal-UE (B9-0002/2021)

Paul Tang daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsijiet.

Ana Paula Zacarias (President fil-kariga tal-Kunsill) u Paolo Gentiloni (Membru tal-Kummissjoni) wieġbu l-mistoqsijiet.

Interventi ta': Lídia Pereira f'isem il-Grupp PPE, Pedro Marques f'isem il-Grupp S&D, Gilles Boyer f'isem il-Grupp Renew, Sven Giegold f'isem il-Grupp Verts/ALE, Beata Kempa f'isem il-Grupp ECR, Manon Aubry f'isem il-Grupp The Left, Markus Ferber, Jonás Fernández, Kira Marie Peter-Hansen, José Manuel García-Margallo y Marfil, Ernest Urtasun u Claude Gruffat.

Interventi ta': Paolo Gentiloni u Ana Paula Zacarias.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 136(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Irene Tinagli, f'isem il-Kumitat ECON u Paul Tang, f'isem il- Sottokumitat għall-Kwistjonijiet Fiskali, dwar ir-riforma tal-lista tal-UE tar-rifuġji fiskali (2020/2863(RSP)) (B9-0052/2021).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 2 tal-Minuti tad-data 21.1.2021 (emendi); punt 13 tal-Minuti tad-data 21.1.2021 (votazzjoni finali).


17. Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni

Il-President qara r-riżultati tal-votazzjonijiet:

Il-Mandat ta' Arrest Ewropew u l-proċeduri ta' konsenja bejn l-Istati Membri
Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Mandat ta' Arrest Ewropew u tal-proċeduri ta' konsenja bejn l-Istati Membri [2019/2207(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Javier Zarzalejos (A9-0248/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0006)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 5)

Tisħiħ tas-Suq Uniku: il-futur tal-moviment liberu tas-servizzi
Rapport dwar it-tisħiħ tas-suq uniku: il-futur tal-moviment liberu tas-servizzi [2020/2020(INI)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Morten Løkkegaard (A9-0250/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0007)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 6)

Il-kisba ta' eredità politika effettiva għas-Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali
Rapport dwar il-kisba ta' eredità politika effettiva għas-Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali [2019/2194(INI)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Dace Melbārde (A9-0210/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI (Kumitat CULT)

Adozzjoni (P9_TA(2021)0008)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 7)

Intelliġenza Artifiċjali: kwistjonijiet ta' interpretazzjoni u applikazzjoni tad-dritt internazzjonali
Rapport dwar l-Intelliġenza Artifiċjali: kwistjonijiet ta' interpretazzjoni u applikazzjoni tad-dritt internazzjonali fil-livell li fih l-UE hija affettwata fl-oqsma tal-użi ċivili u militari u tal-awtorità tal-Istat barra l-ambitu tal-ġustizzja kriminali [2020/2013(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Gilles Lebreton (A9-0001/2021)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0009)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 8)

Reviżjoni tal-linji gwida dwar in-Network Trans-Ewropew tat-Trasport (TEN-T)
Rapport dwar ir-reviżjoni tal-linji gwida dwar in-Network Trans-Ewropew tat-Trasport (TEN-T) [2019/2192(INI)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Jens Gieseke (A9-0251/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0010)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 9)

Monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni Ewropea fl-2017, fl-2018 u fl-2019
Rapport dwar il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni Ewropea fl-2017, fl-2018 u fl-2019 [2019/2132(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Sabrina Pignedoli (A9-0270/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0011)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 10)

L-implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni - rapport annwali 2020
Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni - rapport annwali 2020 [2020/2206(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: David McAllister (A9-0266/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0012)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 11)

L-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni - rapport annwali 2020
Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni - rapport annwali 2020 [2020/2207(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Sven Mikser (A9-0265/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0013)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 12)

Id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija fid-Dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni - rapport annwali 2019
Rapport dwar id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni - rapport annwali 2019 [2020/2208(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Isabel Santos (A9-0259/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P9_TA(2021)0014)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 13)

Il-konnettività u r-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Asja
Rapport dwar il-konnettività u r-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Asja [2020/2115(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDA

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2021)0016)
(Anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet", punt 15)


18. Nuqqas ta' trasparenza rigward il-ħatriet tal-Kunsill fl-UPPE (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kunsill: Nuqqas ta' trasparenza rigward il-ħatriet tal-Kunsill fl-UPPE (2020/2501(RSP))

Ana Paula Zacarias (President fil-kariga tal-Kunsill) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Esteban González Pons f'isem il-Grupp PPE, Isabel Santos f'isem il-Grupp S&D, Sophia in 't Veld f'isem il-Grupp Renew, Saskia Bricmont f'isem il-Grupp Verts/ALE, Sandra Pereira f'isem il-Grupp The Left, Jeroen Lenaers, Pedro Silva Pereira, Dragoş Tudorache, Daniel Freund, José Gusmão u Monika Hohlmeier.

Intervent ta': Ana Paula Zacarias.

Id-dibattitu ngħalaq.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 19.30.)


PRESIDENZA: Ewa KOPACZ
Viċi President

19. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 20.00.


20. It-tieni sessjoni ta' votazzjonijiet

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjonijiet tal-ftehim provviżorju:

Fond għal Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn: miżuri speċifiċi għall-indirizzar tal-kriżi tal-COVID-19 ***I
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 223/2014 fir-rigward tal-introduzzjoni ta' miżuri speċifiċi għall-indirizzar tal-kriżi tal-COVID-19 [COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020).

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjonijiet tal-emendi għal:

Aċċess għal akkomodazzjoni diċenti u affordabbli għal kulħadd
Rapport dwar l-aċċess għal akkomodazzjoni diċenti u affordabbli għal kulħadd [2019/2187(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Kim Van Sparrentak (A9-0247/2020);

Id-dritt ta' skonnessjoni
Rapport b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar id-dritt ta' skonnessjoni [2019/2181(INL)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Alex Agius Saliba (A9-0246/2020);

Ir-riforma tal-lista ta' rifuġji fiskali tal-UE
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0052/2021.

Il-votazzjoni se tkun miftuħa sad-21.15.

Il-Parlament għadda għall-votazzjoni.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet se jitħabbru għada l-Ħamis 21 ta' Jannar 2021, 08.30.


21. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-internet tal-Parlament.

B'mod eċċezzjonali ġew aċċettati spjegazzjonijiet tal-vot ta' tul massimu ta' 400 kelma.


22. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jinsabu fid-dokument “Riżultati tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet”, anness mal-Minuti tas-seduta u disponibbli fuq is-sit tal-internet tal-Parlament. Huma indikati għal skopijiet ta' informazzjoni biss u ma jbiddlu bl-ebda mod ir-riżultat tal-votazzjoni kif imħabbra fil-plenarja.

Id-dokument jiġi aġġornat regolarment tul perjodu massimu ta' ġimagħtejn wara s-sessjoni parzjali.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-lista tal-korrezzjonijiet għall-voti u tal-intenzjonijiet tal-vot tingħalaq sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.


23. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Skont l-Artikolu 144 tar-Regoli ta' Proċedura, dawn il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu li jiġi organizzat tali dibattitu għal dawn il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I.   Ir-repressjoni tal-oppożizzjoni demokratika f'Hong Kong (2021/2505(RSP))

- Marco Campomenosi, Susanna Ceccardi, Silvia Sardone, Marco Zanni, Dominique Bilde, Lars Patrick Berg, Gerolf Annemans u Bernhard Zimniok, f'isem il-Grupp ID, dwar ir-repressjoni tal-oppożizzjoni demokratika f'Hong Kong (B9-0066/2021);

- Manu Pineda, f'isem il-Grupp The Left, dwar ir-repressjoni tal-oppożizzjoni demokratika f'Hong Kong (B9-0067/2021);

- Nathalie Loiseau, Svenja Hahn, Abir Al Sahlani, Barry Andrews, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans u Marie-Pierre Vedrenne, f'isem il-Grupp Renew, dwar ir-repressjoni tal-oppożizzjoni demokratika f'Hong Kong (B9-0068/2021);

- Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Bert Jan Ruissen, Assita Kanko, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Adam Bielan, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Evžen Tošenovský u Witold Jan Waszczykowski, f'isem il-Grupp ECR, dwar ir-repressjoni tal-oppożizzjoni demokratika f'Hong Kong (B9-0069/2021);

- Kati Piri u Evelyne Gebhardt, f'isem il-Grupp S&D, dwar ir-repressjoni tal-oppożizzjoni demokratika f'Hong Kong (B9-0070/2021);

- Jordi Solé, Reinhard Bütikofer, Erik Marquardt, Alice Kuhnke, Francisco Guerreiro, Rosa D'Amato, Saskia Bricmont, Diana Riba i Giner, Pär Holmgren, Hannah Neumann, Alviina Alametsä, Yannick Jadot, Ignazio Corrao, Jakop G. Dalunde, Bronis Ropė, Eleonora Evi, Tineke Strik u Sara Matthieu, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar ir-repressjoni tal-oppożizzjoni demokratika f'Hong Kong (B9-0071/2021);

- Michael Gahler, Miriam Lexmann, Željana Zovko, David McAllister, Paulo Rangel, Andrius Kubilius, Antonio López Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, David Lega, Christian Sagartz, Tomas Tobé, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Ioan Rareş Bogdan, Benoît Lutgen, u Maria Walsh, f'isem il-Grupp PPE, dwar ir-repressjoni tal-oppożizzjoni demokratika f'Hong Kong (B9-0087/2021).

II.   Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fit-Turkija, b'mod partikolari l-każ ta' Selahattin Demirtas u ta' priġunieri oħra minħabba twemmin (2021/2506(RSP))

- Miguel Urbán Crespo u Özlem Demirel, f'isem il-Grupp The Left, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fit-Turkija, b'mod partikolari l-każ ta' Selahattin Demirtas u ta' priġunieri oħra minħabba twemmin (B9-0072/2021);

- Marco Campomenosi, Susanna Ceccardi, Silvia Sardone, Marco Zanni, Dominique Bilde, Thierry Mariani, Harald Vilimsky, Lars Patrick Berg u Bernhard Zimniok, f'isem il-Grupp ID, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fit-Turkija, b'mod partikolari l-każ ta' Selahattin Demirtas u ta' priġunieri oħra minħabba twemmin (B9-0073/2021);

- Sergey Lagodinsky, Ska Keller, Markéta Gregorová, Erik Marquardt, Francisco Guerreiro, François Alfonsi, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Hannah Neumann, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Alexandra Geese, Alice Kuhnke, Gwendoline DelbosCorfield, Tineke Strik, Katrin Langensiepen, Martin Häusling, Tilly Metz, Alviina Alametsä u Eleonora Evi, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fit-Turkija, b'mod partikolari l-każ ta' Selahattin Demirtas u ta' priġunieri oħra minħabba twemmin (B9-0074/2021);

- Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Ryszard Antoni Legutko, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Adam Bielan, Elżbieta Rafalska, Eugen Jurzyca u Witold Jan Waszczykowski, f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fit-Turkija, b'mod partikolari l-każ ta' Selahattin Demirtas u ta' priġunieri oħra minħabba twemmin (B9-0080/2021);

- Hilde Vautmans, Barry Andrews, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu u Dragoş Tudorache, f'isem il-Grupp Renew, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fit-Turkija, b'mod partikolari l-każ ta' Selahattin Demirtas u ta' priġunieri oħra minħabba twemmin (B9-0083/2021);

- Kati Piri u Nacho Sánchez Amor, f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fit-Turkija, b'mod partikolari l-każ ta' Selahattin Demirtas u ta' priġunieri oħra minħabba twemmin (B9-0084/2021);

- Michael Gahler, David Lega, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Paulo Rangel, Antonio López-Istúriz White, Manolis Kefalogiannis, Tomáš Zdechovský, Miriam Lexmann, Vangelis Meimarakis, Vladimír Bilčík, Peter van Dalen, Lefteris Christoforou, Inese Vaidere, Christian Sagartz, Stelios Kympouropoulos, Tomas Tobé, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Ioan-Rareş Bogdan, Benoît Lutgen u Maria Walsh, f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fit-Turkija, b'mod partikolari l-każ ta' Selahattin Demirtas u ta' priġunieri oħra minħabba twemmin (B9-0086/2021).

III.   Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Vjetnam, b'mod partikolari l-każ tal-ġurnalisti tad-drittijiet tal-bniedem Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy u Le Huu Minh Tuan (2021/2507(RSP))

- Lars Patrick Berg, Marco Zanni, Thierry Mariani, Dominique Bilde, Danilo Oscar Lancini, Marco Campomenosi, Markus Buchheit u Jaak Madison, f'isem il-Grupp ID, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Vjetnam, b'mod partikolari l-każ tal-ġurnalisti tad-drittijiet tal-bniedem Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy u Le Huu Minh Tuan (B9-0075/2021);

- Mick Wallace, f'isem il-Grupp The Left, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Vjetnam, b'mod partikolari l-każ tal-ġurnalisti tad-drittijiet tal-bniedem Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy u Le Huu Minh Tuan (B9-0076/2021);

- Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Heidi Hautala, Markéta Gregorová, Francisco Guerreiro, Bronis Ropė, Rosa D'Amato, Jordi Solé, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Alviina Alametsä, Sara Matthieu, Diana Riba i Giner u Eleonora Evi, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Vjetnam, b'mod partikolari l-każ tal-ġurnalisti tad-drittijiet tal-bniedem Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy u Le Huu Minh Tuan (B9-0077/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Raffaele Fitto, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Joanna Kopcińska, Adam Bielan, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Eugen Jurzyca u Witold Jan Waszczykowski, f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Vjetnam, b'mod partikolari l-każ tal-ġurnalisti tad-drittijiet tal-bniedem Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy u Le Huu Minh Tuan (B9-0078/2021);

- Kati Piri u Marianne Vind, f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Vjetnam, b'mod partikolari l-każ tal-ġurnalisti tad-drittijiet tal-bniedem Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy u Le Huu Minh Tuan (B9-0079/2021);

- Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Engin Eroglu, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache u Hilde Vautmans, f'isem il-Grupp Renew, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Vjetnam, b'mod partikolari l-każ tal-ġurnalisti tad-drittijiet tal-bniedem Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy u Le Huu Minh Tuan (B9-0081/2021);

- Michael Gahler, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Miriam Lexmann, David McAllister, Paulo Rangel, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Manolis Kefalogiannis, Inese Vaidere, Christian Sagartz, Vangelis Meimarakis, Tomas Tobé, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Janina Ochojska, Lefteris Christoforou, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Ioan-Rareş Bogdan, Benoît Lutgen u Maria Walsh, f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Vjetnam, b'mod partikolari l-każ tal-ġurnalisti tad-drittijiet tal-bniedem Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy u Le Huu Minh Tuan (B9-0082/2021).

Il-ħin għad-diskorsi se jiġi allokat skont l-Artikolu 171 tar-Regoli ta' Proċedura.


24. Atti delegati (Artikolu 111(2) tar-Regoli ta' Proċedura)

L-abbozzi ta' atti delegati ntbagħtu lill-Parlament:

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta d-Direttiva (UE) 2018/1972 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill billi jistabbilixxi rata massima unika għat-terminazzjoni ta' telefonati bil-mobile madwar l-Unjoni u rata massima unika għat-terminazzjoni ta' telefonati fissi madwar l-Unjoni (C(2020)08703 - 2020/2937(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 18 ta' Diċembru 2020

irriferut lill-kumitat responsabbli: ITRE, IMCO (Artikolu 57 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolamenti Delegati (UE) 2019/2013, (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2015, (UE) 2019/2016, (UE) 2019/2017 u (UE) 2019/2018 fir-rigward tar-rekwiżiti tat-tikkettar tal-enerġija tal-unitajiet tal-wiri elettroniċi, tal-magni tal-ħasil tal-ħwejjeġ domestiċi u tal-magni tal-ħasil u tat-tnixxif tal-ħwejjeġ domestiċi, tas-sorsi tad-dawl, tal-apparat refriġeranti, tal-magni tal-ħasil tal-platti domestiċi u ta’ apparat refriġeranti b'funzjoni ta' bejgħ dirett (C(2020)08787 - 2020/2933(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 17 ta' Diċembru 2020

irriferut lill-kumitat responsabbli: ITRE

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2017/565 fir-rigward tal-limiti għar-rappurtar tal-pożizzjoni ta' kull ġimgħa (C(2020)08810 - 2020/2927(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 15 ta' Diċembru 2020

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2017/1129 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-kontenut minimu ta' informazzjoni tad-dokument li għandu jiġi ppubblikat għall-eżenzjoni ta' prospett b'konnessjoni ma' xiri permezz ta' offerta ta' skambju, fużjoni jew diviżjoni (C(2020)08822 - 2020/2930(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 16 ta' Diċembru 2020

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jistabbilixxi standards tekniċi regolatorji li jemendaw ir-Regolament Delegat (UE) 2017/583 fir-rigward tal-aġġustament tal-livelli limitu tal-likwidità u tal-perċentili tan-negozjar użati biex jiġi ddeterminat id-daqs speċifiku tal-istrument applikabbli għal ċerti strumenti mhux tal-ekwità (C(2020)08824 - 2020/2939(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 18 ta' Diċembru 2020

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness I tar-Regolament (UE) 2019/1021 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-pollutanti organiċi persistenti fir-rigward tal-pentaklorofenol u l-imluħ u l-esteri tiegħu (C(2020)08844 - 2020/2929(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 16 ta' Diċembru 2020

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1008/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-estensjoni temporanja ta' miżuri eċċezzjonali biex jiġu indirizzati l-konsegwenzi tal-pandemija tal-COVID-19 fir-rigward tal-liċenzji operattivi (C(2020)08922 - 2020/2931(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 16 ta' Diċembru 2020

irriferut lill-kumitat responsabbli: TRAN

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1008/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-estensjoni temporanja ta' miżuri eċċezzjonali biex jiġu indirizzati l-konsegwenzi tal-pandemija tal-COVID-19 fir-rigward tal-għażla tal-fornitur tas-servizzi ta' groundhandling (C(2020)08950 - 2020/2932(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 16 ta' Diċembru 2020

irriferut lill-kumitat responsabbli: TRAN

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2019/1238 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw ir-rekwiżiti dwar dokumenti ta' informazzjoni, dwar il-kostijiet u t-tariffi inklużi fil-limitu tal-kostijiet u dwar tekniki ta' mitigazzjoni tar-riskju għall-Prodott tal-Pensjoni Personali pan-Ewropew (C(2020)09073 - 2020/2936(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 18 ta' Diċembru 2020

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Direttiva delegata tal-Kummissjoni li temenda, għall-finijiet tal-adattament għall-progress tekniku u xjentifiku, l-Anness II tad-Direttiva 2002/49/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' metodi komuni għall-valutazzjoni tal-istorbju (C(2020)09101 - 2020/2940(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 21 ta' Diċembru 2020

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-istandards tekniċi stabbiliti fir-Regolament Delegat (UE) 2016/2251 fir-rigward taż-żmien meta se jibdew japplikaw ċerti proċeduri tal-ġestjoni tar-riskju għall-fini tal-iskambju tal-kollateral (C(2020)09147 - 2020/2942(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 21 ta' Diċembru 2020

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda l-istandards tekniċi regolatorji stabbiliti fir-Regolamenti Delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 u (UE) 2016/1178 fir-rigward tad-data li fiha jidħol fis-seħħ l-obbligu tal-ikklerjar għal ċerti tipi ta' kuntratti (C(2020)09148 - 2020/2943(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: 3 xhur, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 21 ta' Diċembru 2020

irriferut lill-kumitat responsabbli: ECON

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jestendi l-perjodu ta' referenza tar-Regolament (UE) 2020/1429 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta' Ottubru 2020 li jistabbilixxi miżuri għal suq ferrovjarju sostenibbli fid-dawl tat-tifqigħa tal-COVID-19 (C(2020)09260 - 2020/2938(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 18 ta' Diċembru 2020

irriferut lill-kumitat responsabbli: TRAN

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda u jikkoreġi r-Regolament (UE) Nru 748/2012 fir-rigward tal-istruzzjonijiet għal ajrunavigabbiltà kontinwa u l-produzzjoni ta' partijiet li għandhom jintużaw matul il-manutenzjoni u l-kunsiderazzjoni tal-aspetti ta' inġenji tal-ajru li qed jeqdiemu matul iċ-ċertifikazzjoni (C(2020)09326 - 2020/2941(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 21 ta' Diċembru 2020

irriferut lill-kumitat responsabbli: TRAN

- Direttiva delegata tal-Kummissjoni li temenda, għall-finijiet tal-adattament għall-progress xjentifiku u tekniku, l-Anness III tad-Direttiva 2011/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' eżenzjoni għall-użu ta' ċerti komposti taċ-ċomb u tal-kromu eżavalenti fl-inizjaturi elettriċi u elettroniċi tal-isplussivi għall-użu ċivili (professjonali) (C(2021)00050 - 2021/2514(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 15 ta' Jannar 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI

- Regolament Delegat tal-Kummissjoni li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2016/161 fir-rigward ta' deroga mill-obbligu tal-grossisti li jiddeattivaw l-identifikatur uniku tal-prodotti esportati lejn ir-Renju Unit (C(2021)00251 - 2021/2510(DEA))

Terminu għall-oġġezzjonijiet: xahrejn, li jiddekorru mid-data ta' riċeviment ta' 13 ta' Jannar 2021

irriferut lill-kumitat responsabbli: ENVI


25. Tressiq ta' dokumenti

Tressaq id-dokument segwenti:

- Proposta għal trasferiment ta' approprjazzjonijiet DEC 28/2020 – Taqsima III – Il-Kummissjoni (N9-0001/2021 - C9-0001/2021 - 2021/2000(GBD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: BUDG


26. Trasferimenti ta' approprjazzjonijiet u deċiżjonijiet baġitarji

Skont l-Artikolu 31, paragrafu 2, tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat għall-Baġits iddeċieda li japprova t-trasferiment ta' approprjazzjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea DEC 28/2020 - Taqsima III - Kummissjoni.


27. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 663.448/OJJE).


28. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 21.15.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adamowicz Magdalena, Ademov Asim, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilar Mazaly, Aguilera Clara, Alexandrov Yordanov Alexander, Alfonsi François, Andrieu Eric, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Ara-Kovács Attila, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Auštrevičius Petras, Avram Carmen, Azmani Malik, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin Tiziana, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bernhuber Alexander, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilčík Vladimír, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bogdan Ioan-Rareş, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Brglez Milan, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Carvalhais Isabel, Casa David, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Colin-Oesterlé Nathalie, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Crețu Corina, Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Meo Salvatore, Demirel Özlem, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Ehler Christian, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evren Agnès, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, Gálvez Muñoz Lina, Gancia Gianna, García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glucksmann Raphaël, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Grapini Maria, Gregorová Markéta, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike, Haider Roman, Hansen Christophe, Hava Mircea-Gheorghe, Hayer Valérie, Heide Hannes, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hidvéghi Balázs, Hlaváček Martin, Hohlmeier Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Huhtasaari Laura, Huitema Jan, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jarubas Adam, Jongerius Agnes, Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanev Radan, Kanko Assita, Karlsbro Karin, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Keller Fabienne, Keller Ska, Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Kovatchev Andrey, Krah Maximilian, Kruk Elżbieta, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Kyuchyuk Ilhan, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lagos Ioannis, de Lange Esther, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Lins Norbert, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris, Madison Jaak, Maestre Martín De Almagro Cristina, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Mariani Thierry, Marinescu Marian-Jean, Marquardt Erik, Marques Margarida, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mavrides Costas, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis Vangelis, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Mikser Sven, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Modig Silvia, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Motreanu Dan-Ştefan, Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Niebler Angelika, Niinistö Ville, Noichl Maria, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Omarjee Younous, Paet Urmas, Panza Alessandro, Papadakis Demetris, Paulus Jutta, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Penkova Tsvetelina, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pîslaru Dragoș, Pizarro Manuel, Plumb Rovana, Polčák Stanislav, Polfjärd Jessica, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Radtke Dennis, Rafaela Samira, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Reintke Terry, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruiz Devesa Domènec, Sagartz Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Schieder Andreas, Schmiedtbauer Simone, Schreinemacher Liesje, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Semedo Monica, Semsrott Nico, Sidl Günther, Silva Pereira Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav, Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tax Vera, Terras Riho, Tertsch Hermann, Thaler Barbara, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Torvalds Nils, Tóth Edina, Trócsányi László, Tudorache Dragoş, Tudose Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia, Vincze Loránt, Virkkunen Henna, Vitanov Petar, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz Thomas, Wallace Mick, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zagorakis Theodoros, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zanni Marco, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Skużati:

Anderson Christine, Beňová Monika, Geuking Helmut, Karas Othmar, Lechanteux Julie, Skyttedal Sara

Minħabba raġunijiet marbuta mal-pandemija tal-COVID-19, ġiet stabbilita sistema ta' votazzjoni mill-bogħod (ara d-Deċiżjoni tal-Bureau tal-20 ta' Marzu 2020 li tikkompleta d-deċiżjoni tiegħu tat-3 ta' Mejju 2004 rigward ir-regoli dwar il-votazzjonijiet). L-ismijiet tal-Membri li ħadu sehem fil-votazzjoni jinsabu fid-dokument "Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet", anness mal-Minuti tas-seduta u disponibbli fuq is-sit tal-internet tal-Parlament.

Aġġornata l-aħħar: 20 ta' April 2021Avviż legali - Politika tal-privatezza