Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/0105(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A9-0174/2020

Debatter :

PV 20/01/2021 - 12
CRE 20/01/2021 - 12

Omröstningar :

PV 21/01/2021 - 2

Antagna texter :

P9_TA(2021)0015

Protokoll
XML 6k
Torsdagen den 21 januari 2021 - Bryssel

2. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten:

Fead: särskilda åtgärder för att hantera covid-19-krisen ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 223/2014 vad gäller införande av särskilda åtgärder för att hantera covid-19-krisen [COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Lucia Ďuriš Nicholsonová (A9-0174/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Antogs (P9_TA(2021)0015)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Anständig och rimligt prissatt bostad för alla
Betänkande om tillgången till anständig och rimligt prissatt bostad för alla [2019/2187(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Kim Van Sparrentak (A9-0247/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2021)0020)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

Rätten att inte vara uppkopplad
Betänkande med rekommendationer till kommissionen om rätten att inte vara uppkopplad [2019/2181(INL)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Alex Agius Saliba (A9-0246/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2021)0021)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

Reformering av EU:s förteckning över skatteparadis
Resolutionsförslag B9-0052/2021

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2021)0022)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

Senaste uppdatering: 21 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy