Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
XML 23k
Ketvirtadienis, 2021 m. sausio 21 d. - Briuselis

5. Pirmasis balsavimas
CRE

Parlamentas surengė galutinį balsavimą dėl šių dokumentų:

Glaudesnės sąsajos ir ES ir Azijos santykiai
Pranešimas dėl glaudesnių sąsajų ir ES ir Azijos santykių [2020/2115(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020).

Parlamentas surengė balsavimą dėl šių dokumentų pakeitimų:

Daugiau nei didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį (MSY) užtikrinančios išteklių atsikūrimo skatinimo priemonės
Pranešimas „Daugiau žuvų jūrose? Daugiau nei didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį (MSY) užtikrinančios išteklių atsikūrimo skatinimo priemonės, įskaitant žuvų išteklių atkūrimo rajonus ir saugomas jūrų teritorijas“ [2019/2162(INI)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Caroline Roose (A9-0264/2020);

Aleksejaus Navalno suėmimas
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos, keičiantis pasiūlymus dėl rezoliucijų B9-0090/2021, B9-0092/2021, B9-0093/2021, B9-0094/2021 ir B9-0095/2021, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 ir 4 dalis pateikė Michael Gahler, Andrius Kubilius, Željana Zovko, Sandra Kalniete, David McAllister, Radosław Sikorski, Traian Băsescu, Eugen Tomac, Andrzej Halicki, Arba Kokalari, Miriam Lexmann ir Tomasz Frankowskin PPE frakcijos vardu, Kati Piri, Tonino Picula ir Isabel Santos S&D frakcijos vardu, Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, María Soraya Rodríguez Ramos ir Dragoş Tudorache RENEW frakcijos vardu, Sergey Lagodinsky, Hannah Neumann ir Sara Matthieu Verts/ALE frakcijos vardu, Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Bert-Jan Ruissen, Assita Kanko, Hermann Tertsch, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Alexandr Vondra, Jan Zahradil, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Eugen Jurzyca, Jadwiga Wiśniewska ir Jacek Saryusz-Wolski ECR frakcijos vardu, Nikolaj Villumsen, Silvia Modig ir Fabio Massimo Castaldo – dėl Aleksejaus Navalno suėmimo (2021/2513(RSP)) (RC-B9-0090/2021);

Pastarojo meto įvykiai Venesuelos Nacionalinėje Asamblėjoje
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos, keičiantis pasiūlymus dėl rezoliucijų B9-0056/2021, B9-064/2024 ir B9-0065/2021, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 ir 4 dalis pateikė Leopoldo López Gil, Dolors Montserrat, Esteban González Pons, Paulo Rangel, Michael Gahler, Antonio Tajani, David McAllister, Gabriel Mato, Antonio López-Istúriz White, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Isabel Wiseler-Lima, Miriam Lexmann ir Álvaro Amaro PPE frakcijos vardu, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Nicola Danti, Klemen Grošelj, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Adrián Vázquez Lázara ir Frédérique Ries RENEW frakcijos vardu, Hermann Tertsch, Eugen Jurzyca, Raffaele Fitto, Ryszard Antoni Legutko, Jadwiga Wiśniewska ir Anna Fotyga ECR frakcijos vardu – dėl pastarojo meto įvykių Venesuelos Nacionalinėje Asamblėjoje (2021/2508(RSP)) (RC-B9-0056/2021);

Lyčių aspektu grindžiamas požiūris COVID-19 krizės metu ir pokriziniu laikotarpiu
Pranešimas dėl lyčių aspektu grindžiamo požiūrio COVID-19 krizės metu ir pokriziniu laikotarpiu [2020/2121(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėja: Frances Fitzgerald (A9-0229/2020);

ES lyčių lygybės strategija
Pranešimas dėl ES lyčių lygybės strategijos [2019/2169(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėja: Maria Noichl (A9-0234/2020);

Represijos prieš demokratinę opoziciją Honkonge
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos, keičiantis pasiūlymus dėl rezoliucijų B9-0068/2021, B9-0069/2021, B9-0070/2021, B9-0071/2021 ir B9-0087/2021, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnio 5 dalį ir 132 straipsnio 4 dalį pateikė Michael Gahler, Miriam Lexmann, Željana Zovko, Sandra Kalniete, David McAllister, Paulo Rangel, Andrius Kubilius, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Vladimír Bilčík, Inese Vaidere, Michaela Šojdrová, Christian Sagartz, Loránt Vincze, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Stelios Kympouropoulos, Ioan-Rareş Bogdan, Benoît Lutgen, Maria Walsh, Isabel Wiseler-Lima, Seán Kelly, Peter Pollák ir Arba Kokalari PPE frakcijos vardu, Kati Piri ir Evelyne Gebhardt S&D frakcijos vardu, Nathalie Loiseau, Svenja Hahn, Abir Al-Sahlani, Barry Andrews, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Engin Eroglu, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache ir Marie-Pierre Vedrenne RENEW frakcijos vardu, Jordi Solé ir Hannah Neumann Verts/ALE frakcijos vardu, Anna Fotyga, Bert-Jan Ruissen, Witold Jan Waszczykowski, Raffaele Fitto, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Assita Kanko, Nicola Procaccini, Carlo Fidanza, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Veronika Vrecionová, Valdemar Tomaševski, Alexandr Vondra, Adam Bielan, Elżbieta Kruk ir Jadwiga Wiśniewska ECR frakcijos vardu, Marco Campomenosi, Marco Zanni, Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Silvia Sardone, Nikolaj Villumsen, Silvia Modig, Malin Björk ir Fabio Massimo Castaldo – dėl represijų prieš demokratinę opoziciją Honkonge (2021/2505(RSP)) (RC-B8-0068/2021);

Žmogaus teisių padėtis Turkijoje, ypač Selahattino Demirtaso ir kitų sąžinės kalinių atvejis
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos, keičiantis pasiūlymus dėl rezoliucijų B9-0072/2021, B9-0074/2021, B9-0080/2021, B9-0083/2021, B9-0084/2021 ir B9-0086/2021, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnio 5 dalį ir 132 straipsnio 4 dalį pateikė Michael Gahler, David Lega, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Paulo Rangel, Antonio López-Istúriz White, Manolis Kefalogiannis, Tomáš Zdechovský, Miriam Lexmann, Vangelis Meimarakis, Vladimír Bilčík, Peter van Dalen, Inese Vaidere, Christian Sagartz, Stelios Kympouropoulos, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Magdalena Adamowicz, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Ioan-Rareş Bogdan, Benoît Lutgen, Maria Walsh, Michaela Šojdrová, Isabel Wiseler-Lima, Seán Kelly ir, Peter Pollák PPE frakcijos vardu, Kati Piri ir Nacho Sánchez Amor S&D frakcijos vardu, Hilde Vautmans, Barry Andrews, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță ir Ramona Strugariu RENEW frakcijos vardu, Sergey Lagodinsky, Ska Keller ir Diana Riba i Giner, Hannah Neumann Verts/ALE frakcijos vardu, Hermann Tertsch, Charlie Weimers, Emmanouil Fragkos, Valdemar Tomaševski ir Eugen Jurzyca ECR frakcijos vardu, Miguel Urbán Crespo ir Özlem Demirel The Left frakcijos vardu, Tomislav Sokol ir Fabio Massimo Castaldo – dėl žmogaus teisių padėties Turkijoje, ypač Selahattino Demirtaso ir kitų sąžinės kalinių atvejo (2021/2506(RSP)) (RC-B9-0072/2021);

Žmogaus teisių padėtis Vietname, ypač žmogaus teisių žurnalistų Pham Chi Dung'o, Nguyen Tuong Thuy ir Le Huu Minh Tuan'o atvejis
Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos, keičiantis pasiūlymus dėl rezoliucijų B9-0077/2021, B9-0078/2021, B9-0079/2021, B9-0081/2021 ir B9-0082/2021, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnio 5 dalį ir 132 straipsnio 4 dalį pateikė Michael Gahler, Seán Kelly, Željana Zovko, Sandra Kalniete, David McAllister, Paulo Rangel, Antonio López-Istúriz White, Manolis Kefalogiannis, Tomáš Zdechovský, Miriam Lexmann, Vangelis Meimarakis, Vladimír Bilčík, Lefteris Christoforou, Inese Vaidere, Christian Sagartz, Stelios Kympouropoulos, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Magdalena Adamowicz, Ivan Štefanec, Janina Ochojska, Eva Maydell, Luděk Niedermayer, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Ioan-Rareş Bogdan, Benoît Lutgen, Maria Walsh, Michaela Šojdrová, Isabel Wiseler-Lima ir Peter Pollák PPE frakcijos vardu, Kati Piri ir Marianne Vind S&D frakcijos vardu, Urmas Paet, Andrus Ansip, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Engin Eroglu, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Javier Nart, Samira Rafaela, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu ir Hilde Vautmans RENEW frakcijos vardu, Saskia Bricmont ir Hannah Neumann Verts/ALE frakcijos vardu, Anna Fotyga, Karol Karski, Witold Jan Waszczykowski, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Eugen Jurzyca, Valdemar Tomaševski, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska ir Jadwiga Wiśniewska ECR frakcijos vardu, Silvia Modig, Nikolaj Villumsen ir Fabio Massimo Castaldo – dėl žmogaus teisių padėties Vietname, ypač žmogaus teisių žurnalistų Pham Chi Dung'o, Nguyen Tuong Thuy ir Le Huu Minh Tuan'o atvejo (2021/2507(RSP)) (RC-B9-0077/2021).

Balsavimas vyks iki 11.00 val.

Buvo balsuota.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti 13.00 val.

Atnaujinta: 2021 m. gruodžio 1 d.Teisinė informacija - Privatumo politika