Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/2021(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A9-0229/2020

Разисквания :

PV 21/01/2021 - 4
PV 21/01/2021 - 6
CRE 21/01/2021 - 4
CRE 21/01/2021 - 6

Гласувания :

PV 21/01/2021 - 9
PV 21/01/2021 - 13

Приети текстове :

P9_TA(2021)0024

Протокол
XML 8k
Четвъртък, 21 януари 2021 г. - Брюксел

6. Перспективата за равенство между половете по време на кризата с COVID-19 и в периода след кризата - Стратегия на ЕС за равенство между половете - Преодоляване на неравенството между половете в областта на цифровите технологии: участие на жените в цифровата икономика (продължeние на разискването)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно перспективата за равенство между половете по време на кризата с COVID-19 и в периода след кризата [2020/2121(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Frances Fitzgerald (A9-0229/2020)

Доклад относно стратегията на ЕС за равенство между половете [2019/2169(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Maria Noichl (A9-0234/2020)

Доклад относно преодоляването на неравенството между половете в областта на цифровите технологии: участие на жените в цифровата икономика [2019/2168(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Maria da Graça Carvalho (A9-0232/2020)

(Начало на разискването: точка 4 от протокола от 21.1.2021 г)

Изказаха се Evin Incir (докладчик по становището на комисията LIBE), Cindy Franssen, от името на групата PPE, Heléne Fritzon, от името на групата S&D, Samira Rafaela, от името на групата Renew, Annika Bruna, от името на групата ID, Diana Riba i Giner, от името на групата Verts/ALE, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Silvia Modig, от името на групата The Left, Dorien Rookmaker, независим член на ЕП, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria-Manuel Leitão-Marques, Karen Melchior, Nicolaus Fest, Alice Kuhnke и Andżelika Anna Możdżanowska.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ewa KOPACZ
Заместник-председател

Изказаха се Sandra Pereira, Vladimír Bilčík, Evelyn Regner, Martin Hojsík, Filip De Man, Terry Reintke, Jessica Stegrud, Henna Virkkunen, Robert Biedroń, Chrysoula Zacharopoulou, Gwendoline Delbos-Corfield, Margarita de la Pisa Carrión, Danuta Maria Hübner, Lina Gálvez Muñoz, Radka Maxová, Sylwia Spurek, Isabel Benjumea Benjumea, Pina Picierno, Sylvie Brunet, Henrike Hahn, Lefteris Christoforou, Vera Tax, Stelios Kympouropoulos и Alessandra Moretti.

Изказа се Helena Dalli (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9 от протокола от 21.1.2021 г (изменения); точка 13 от протокола от 21.1.2021 г (окончателно гласуване).

Последно осъвременяване: 21 април 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност