Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2020/2021(INI)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A9-0229/2020

Rozpravy :

PV 21/01/2021 - 4
PV 21/01/2021 - 6
CRE 21/01/2021 - 4
CRE 21/01/2021 - 6

Hlasování :

PV 21/01/2021 - 9
PV 21/01/2021 - 13

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0024

Zápis
XML 7k
Čtvrtek, 21. ledna 2021 - Brusel

6. Genderová perspektiva koronavirové krize a pokrizového období Strategie EU pro rovnost žen a mužů Překlenování digitální propasti mezi ženami a muži: účast žen v digitální ekonomice (pokračování rozpravy)
Doslovné záznamy

Zpráva o genderové perspektivě koronavirové krize a pokrizového období [2020/2121(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Frances Fitzgerald (A9-0229/2020)

Zpráva o strategii EU pro rovnost žen a mužů [2019/2169(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Maria Noichl (A9-0234/2020)

Zpráva o překlenování digitální propasti mezi ženami a muži: účast žen v digitální ekonomice [2019/2168(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Maria da Graça Carvalho (A9-0232/2020)

(začátek rozpravy: bod 4 zápisu ze dne 21.1.2021)

Vystoupili: Evin Incir (zpravodajka výboru LIBE), Cindy Franssen za skupinu PPE, Heléne Fritzon za skupinu S&D, Samira Rafaela za skupinu Renew, Annika Bruna za skupinu ID, Diana Riba i Giner za skupinu Verts/ALE, Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR, Silvia Modig za skupinu The Left, Dorien Rookmaker – nezařazená poslankyně, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria-Manuel Leitão-Marques, Karen Melchior, Nicolaus Fest, Alice Kuhnke a Andżelika Anna Możdżanowska.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ewa KOPACZ
místopředsedkyně

Vystoupili: Sandra Pereira, Vladimír Bilčík, Evelyn Regner, Martin Hojsík, Filip De Man, Terry Reintke, Jessica Stegrud, Henna Virkkunen, Robert Biedroń, Chrysoula Zacharopoulou, Gwendoline Delbos-Corfield, Margarita de la Pisa Carrión, Danuta Maria Hübner, Lina Gálvez Muñoz, Radka Maxová, Sylwia Spurek, Isabel Benjumea Benjumea, Pina Picierno, Sylvie Brunet, Henrike Hahn, Lefteris Christoforou, Vera Tax, Stelios Kympouropoulos a Alessandra Moretti.

Vystoupila Helena Dalli (členka Komise).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9 zápisu ze dne 21.1.2021 (pozměňovací návrhy); bod 13 zápisu ze dne 21.1.2021 (konečné hlasování).

Poslední aktualizace: 21. dubna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí