Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2020/2021(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0229/2020

Keskustelut :

PV 21/01/2021 - 4
PV 21/01/2021 - 6
CRE 21/01/2021 - 4
CRE 21/01/2021 - 6

Äänestykset :

PV 21/01/2021 - 9
PV 21/01/2021 - 13

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0024

Pöytäkirja
XML 6k
Torstai 21. tammikuuta 2021 - Bryssel

6. Covid-19-kriisi ja sen jälkeinen aika sukupuolinäkökulmasta tarkastellen - Sukupuolten tasa-arvoa koskeva EU-strategia - Sukupuolten välisen digitaalisen kuilun umpeenkurominen: naisten osallistuminen digitaalitalouteen (jatkoa keskustelulle)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö covid-19-kriisistä ja sen jälkeisestä ajasta sukupuolinäkökulmasta tarkastellen [2020/2121(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Frances Fitzgerald (A9-0229/2020)

Mietintö sukupuolten tasa-arvoa koskevasta EU-strategiasta [2019/2169(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Maria Noichl (A9-0234/2020)

Mietintö sukupuolten välisen digitaalisen kuilun umpeenkuromisesta: naisten osallistuminen digitaalitalouteen [2019/2168(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Maria da Graça Carvalho (A9-0232/2020)

(keskustelun alku: istunnon pöytäkirja 21.1.2021, kohta 4)

Puheenvuorot: Evin Incir (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Cindy Franssen PPE-ryhmän puolesta, Heléne Fritzon S&D-ryhmän puolesta, Samira Rafaela Renew-ryhmän puolesta, Annika Bruna ID-ryhmän puolesta, Diana Riba i Giner Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta, Silvia Modig The Left -ryhmän puolesta, sitoutumaton Dorien Rookmaker, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria-Manuel Leitão-Marques, Karen Melchior, Nicolaus Fest, Alice Kuhnke ja Andżelika Anna Możdżanowska.

Puhetta johti
varapuhemies Ewa KOPACZ

Puheenvuorot: Sandra Pereira, Vladimír Bilčík, Evelyn Regner, Martin Hojsík, Filip De Man, Terry Reintke, Jessica Stegrud, Henna Virkkunen, Robert Biedroń, Chrysoula Zacharopoulou, Gwendoline Delbos-Corfield, Margarita de la Pisa Carrión, Danuta Maria Hübner, Lina Gálvez Muñoz, Radka Maxová, Sylwia Spurek, Isabel Benjumea Benjumea, Pina Picierno, Sylvie Brunet, Henrike Hahn, Lefteris Christoforou, Vera Tax, Stelios Kympouropoulos ja Alessandra Moretti.

Helena Dalli (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.1.2021, kohta 9 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 21.1.2021, kohta 13 (lopullinen äänestys).

Päivitetty viimeksi: 21. huhtikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö