Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/2021(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A9-0229/2020

Debatter :

PV 21/01/2021 - 4
PV 21/01/2021 - 6
CRE 21/01/2021 - 4
CRE 21/01/2021 - 6

Omröstningar :

PV 21/01/2021 - 9
PV 21/01/2021 - 13

Antagna texter :

P9_TA(2021)0024

Protokoll
XML 7k
Torsdagen den 21 januari 2021 - Bryssel

6. Könsperspektivet under covid-19-krisen och tiden efter krisen - EU:s strategi för jämställdhet - Överbryggande av den digitala klyftan mellan könen: kvinnors deltagande i den digitala ekonomin (fortsättning på debatten)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om könsperspektivet under covid-19-krisen och tiden efter krisen [2020/2121(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Frances Fitzgerald (A9-0229/2020)

Betänkande om EU:s strategi för jämställdhet [2019/2169(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Maria Noichl (A9-0234/2020)

Betänkande om överbryggande av den digitala klyftan mellan könen: kvinnors deltagande i den digitala ekonomin [2019/2168(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Maria da Graça Carvalho (A9-0232/2020)

(Början på debatten: punkt 4 i protokollet av den 21.1.2021)

Talare: Evin Incir (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Cindy Franssen för PPE-gruppen, Heléne Fritzon för S&D-gruppen, Samira Rafaela för Renew-gruppen, Annika Bruna för ID-gruppen, Diana Riba i Giner för Verts/ALE-gruppen, Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, Silvia Modig för The Left-gruppen, Dorien Rookmaker, grupplös, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Maria-Manuel Leitão-Marques, Karen Melchior, Nicolaus Fest, Alice Kuhnke och Andżelika Anna Możdżanowska.

ORDFÖRANDESKAP: Ewa KOPACZ
Vice talman

Talare: Sandra Pereira, Vladimír Bilčík, Evelyn Regner, Martin Hojsík, Filip De Man, Terry Reintke, Jessica Stegrud, Henna Virkkunen, Robert Biedroń, Chrysoula Zacharopoulou, Gwendoline Delbos-Corfield, Margarita de la Pisa Carrión, Danuta Maria Hübner, Lina Gálvez Muñoz, Radka Maxová, Sylwia Spurek, Isabel Benjumea Benjumea, Pina Picierno, Sylvie Brunet, Henrike Hahn, Lefteris Christoforou, Vera Tax, Stelios Kympouropoulos och Alessandra Moretti.

Talare: Helena Dalli (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9 i protokollet av den 21.1.2021 (ändringsförslag), punkt 13 i protokollet av den 21.1.2021 (slutomröstning).

Senaste uppdatering: 21 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy