Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2021/2507(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B9-0077/2021

Συζήτηση :

PV 21/01/2021 - 7.3
CRE 21/01/2021 - 7.3

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0029

Συνοπτικά πρακτικά
XML 4k
Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021 - Βρυξέλλες

7.3. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ, ειδικότερα η περίπτωση των Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy και Le Huu Minh Tuan, δημοσιογράφων για θέματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B9-0075/2021, B9-0076/2021, B9-0077/2021, B9-0078/2021, B9-0079/2021, B9-0081/2021 και B9-0082/2021 (2021/2507(RSP))

Οι Marco Campomenosi, Mick Wallace, Saskia Bricmont, Adam Bielan, Marianne Vind, Petras Auštrevičius και Seán Kelly παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Antonio López-Istúriz White, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Karin Karlsbro, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Patryk Jaki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Isabel Wiseler-Lima και Pascal Durand.

Παρεμβαίνει η Helena Dalli (μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.1.2021 (τροπολογίες)˙ σημείο 13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.1.2021 (τελική ψηφοφορία).

Τελευταία ενημέρωση: 21 Απριλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου