Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 14k
Torstai 21. tammikuuta 2021 - Bryssel

7. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 20.1.2021, kohta 23.)


7.1. Hongkongin demokraattiseen oppositioon kohdistetut pakkokeinot

Päätöslauselmaesitykset B9-0066/2021, B9-0067/2021, B9-0068/2021, B9-0069/2021, B9-0070/2021, B9-0071/2021 ja B9-0087/2021 (2021/2505(RSP))

Marco Campomenosi, Manu Pineda, Nathalie Loiseau, Bert-Jan Ruissen, Evelyne Gebhardt, Jordi Solé ja Miriam Lexmann esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Seán Kelly PPE-ryhmän puolesta, Isabel Santos S&D-ryhmän puolesta, Svenja Hahn Renew-ryhmän puolesta, Gunnar Beck ID-ryhmän puolesta, Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta, Emmanuel Maurel The Left -ryhmän puolesta, sitoutumaton Fabio Massimo Castaldo, Juan Fernando López Aguilar, Bernard Guetta, Yannick Jadot, Assita Kanko, Clara Ponsatí Obiols ja Evin Incir.

Puhetta johti
varapuhemies Pedro SILVA PEREIRA

Markéta Gregorová käytti puheenvuoron.

Helena Dalli (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.1.2021, kohta 9 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 21.1.2021, kohta 13 (lopullinen äänestys).


7.2. Turkin ihmisoikeustilanne, erityisesti Selahattin Demirtasin ja muiden mielipidevankien tapaus

Päätöslauselmaesitykset B9-0072/2021, B9-0073/2021, B9-0074/2021, B9-0080/2021, B9-0083/2021, B9-0084/2021 ja B9-0086/2021 (2021/2506(RSP))

Miguel Urbán Crespo, Thierry Mariani, Hermann Tertsch, Sergey Lagodinsky, Hilde Vautmans, Nacho Sánchez Amor ja Peter van Dalen esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Tomislav Sokol PPE-ryhmän puolesta, Kati Piri S&D-ryhmän puolesta, Ramona Strugariu Renew-ryhmän puolesta, Susanna Ceccardi ID-ryhmän puolesta, François Alfonsi Verts/ALE-ryhmän puolesta, Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta, Özlem Demirel The Left -ryhmän puolesta, sitoutumaton Fabio Massimo Castaldo, Stelios Kympouropoulos, Evin Incir, Barry Andrews, Bernhard Zimniok, Ryszard Czarnecki, Isabel Wiseler-Lima, Nikos Androulakis, Anna Bonfrisco ja Andreas Schieder.

Helena Dalli (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.1.2021, kohta 9 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 21.1.2021, kohta 13 (lopullinen äänestys).


7.3. Vietnamin ihmisoikeustilanne, erityisesti ihmisoikeusjournalistien Pham Chi Dungin, Nguyen Tuong Thuyn ja Le Huu Minh Tuanin tapaus

Päätöslauselmaesitykset B9-0075/2021, B9-0076/2021, B9-0077/2021, B9-0078/2021, B9-0079/2021, B9-0081/2021 ja B9-0082/2021 (2021/2507(RSP))

Marco Campomenosi, Mick Wallace, Saskia Bricmont, Adam Bielan, Marianne Vind, Petras Auštrevičius ja Seán Kelly esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Antonio López-Istúriz White PPE-ryhmän puolesta, Maria Arena S&D-ryhmän puolesta, Karin Karlsbro Renew-ryhmän puolesta, Patryk Jaki ECR-ryhmän puolesta, Isabel Wiseler-Lima ja Pascal Durand.

Helena Dalli (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 21.1.2021, kohta 9 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 21.1.2021, kohta 13 (lopullinen äänestys).

Päivitetty viimeksi: 21. huhtikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö