Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 15k
Torsdagen den 21 januari 2021 - Bryssel

7. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För resolutionsförslagens titlar och författare, se punkt 23 i protokollet av den 20.1.2021.)


7.1. Ingripandena mot den demokratiska oppositionen i Hongkong

Resolutionsförslag B9-0066/2021, B9-0067/2021, B9-0068/2021, B9-0069/2021, B9-0070/2021, B9-0071/2021 och B9-0087/2021 (2021/2505(RSP))

Marco Campomenosi, Manu Pineda, Nathalie Loiseau, Bert-Jan Ruissen, Evelyne Gebhardt, Jordi Solé och Miriam Lexmann redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, Isabel Santos för S&D-gruppen, Svenja Hahn för Renew-gruppen, Gunnar Beck för ID-gruppen, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Emmanuel Maurel för The Left-gruppen, Fabio Massimo Castaldo, grupplös, Juan Fernando López Aguilar, Bernard Guetta, Yannick Jadot, Assita Kanko, Clara Ponsatí Obiols och Evin Incir.

ORDFÖRANDESKAP: Pedro SILVA PEREIRA
Vice talman

Talare: Markéta Gregorová.

Talare: Helena Dalli (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9 i protokollet av den 21.1.2021 (ändringsförslag), punkt 13 i protokollet av den 21.1.2021 (slutomröstning).


7.2. Människorättssituationen i Turkiet, särskilt fallet med Selahattin Demirtas och andra samvetsfångar

Resolutionsförslag B9-0072/2021, B9-0073/2021, B9-0074/2021, B9-0080/2021, B9-0083/2021, B9-0084/2021 och B9-0086/2021 (2021/2506(RSP))

Miguel Urbán Crespo, Thierry Mariani, Hermann Tertsch, Sergey Lagodinsky, Hilde Vautmans, Nacho Sánchez Amor och Peter van Dalen redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Tomislav Sokol för PPE-gruppen, Kati Piri för S&D-gruppen, Ramona Strugariu för Renew-gruppen, Susanna Ceccardi för ID-gruppen, François Alfonsi för Verts/ALE-gruppen, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, Özlem Demirel för The Left-gruppen, Fabio Massimo Castaldo, grupplös, Stelios Kympouropoulos, Evin Incir, Barry Andrews, Bernhard Zimniok, Ryszard Czarnecki, Isabel Wiseler-Lima, Nikos Androulakis, Anna Bonfrisco och Andreas Schieder.

Talare: Helena Dalli (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9 i protokollet av den 21.1.2021 (ändringsförslag), punkt 13 i protokollet av den 21.1.2021 (slutomröstning).


7.3. Människorättssituationen i Vietnam, särskilt fallet med människorättsjournalisterna Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy och Le Huu Minh Tuan

Resolutionsförslag B9-0075/2021, B9-0076/2021, B9-0077/2021, B9-0078/2021, B9-0079/2021, B9-0081/2021 och B9-0082/2021 (2021/2507(RSP))

Marco Campomenosi, Mick Wallace, Saskia Bricmont, Adam Bielan, Marianne Vind, Petras Auštrevičius och Seán Kelly redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Antonio López-Istúriz White för PPE-gruppen, Maria Arena för S&D-gruppen, Karin Karlsbro för Renew-gruppen, Patryk Jaki för ECR-gruppen, Isabel Wiseler-Lima och Pascal Durand.

Talare: Helena Dalli (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9 i protokollet av den 21.1.2021 (ändringsförslag), punkt 13 i protokollet av den 21.1.2021 (slutomröstning).

Senaste uppdatering: 21 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy