Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/2021(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A9-0229/2020

Debatter :

PV 21/01/2021 - 4
PV 21/01/2021 - 6
CRE 21/01/2021 - 4
CRE 21/01/2021 - 6

Omröstningar :

PV 21/01/2021 - 9
PV 21/01/2021 - 13

Antagna texter :

P9_TA(2021)0024

Protokoll
XML 14k
Torsdagen den 21 januari 2021 - Bryssel

9. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten:

Konnektivitet och förbindelserna mellan EU och Asien
Betänkande om konnektivitet och förbindelserna mellan EU och Asien [2020/2115(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Reinhard Bütikofer (A9-0269/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0016)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

Åtgärder som främjar återhämtning av bestånden till en nivå över det maximala hållbara uttaget
Betänkande om Mer fisk i haven? Åtgärder som främjar återhämtning av bestånden till en nivå över det maximala hållbara uttaget, inbegripet återhämtningsområden för fiskbestånd och marina skyddsområden [2019/2162(INI)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Caroline Roose (A9-0264/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0017)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

Gripandet av Aleksej Navalnyj
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0090/2021

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0018)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

Den senaste utvecklingen i Venezuelas nationalförsamling
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0056/2021

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0019)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

Könsperspektivet under covid-19-krisen och tiden efter krisen
Betänkande om könsperspektivet under covid-19-krisen och tiden efter krisen [2020/2121(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Frances Fitzgerald (A9-0229/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0024)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 23)

EU:s strategi för jämställdhet
Betänkande om EU:s strategi för jämställdhet [2019/2169(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Maria Noichl (A9-0234/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0025)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 24)

Ingripandena mot den demokratiska oppositionen i Hongkong
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0072/2021

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0027)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 26)

Människorättssituationen i Turkiet, särskilt fallet med Selahattin Demirtas och andra samvetsfångar
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0072/2021

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0028)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 27)

Människorättssituationen i Vietnam, särskilt fallet med människorättsjournalisterna Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy och Le Huu Minh Tuan
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0077/2021

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna texter (P9_TA(2021)0029)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 28)

(Sammanträdet avbröts kl. 13.12.)

Senaste uppdatering: 21 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy