Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/2021(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A9-0229/2020

Разисквания :

PV 21/01/2021 - 4
PV 21/01/2021 - 6
CRE 21/01/2021 - 4
CRE 21/01/2021 - 6

Гласувания :

PV 21/01/2021 - 9
PV 21/01/2021 - 13

Приети текстове :

P9_TA(2021)0024

Протокол
XML 25k
Четвъртък, 21 януари 2021 г. - Брюксел

13. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от окончателното гласуване:

Мерки за насърчаване на възстановяването на рибните запаси над нивото на МУУ
Доклад относно „Повече риба в моретата?“ Мерки за насърчаване на възстановяването на запасите над максималния устойчив улов (МУУ), включително зони за възстановяване на рибните ресурси и защитени морски зони [2019/2162(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Caroline Roose (A9-0264/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0017)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 16)

Задържането на Алексей Навални
Общо предложение за резолюция RC-B9-0090/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0018)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 17)

(Предложението за резолюция B9-0091/2021 отпада.)

Последните събития във връзка с Националното събрание на Венесуела
Общо предложение за резолюция RC-B9-0056/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0019)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 18)

(Предложенията за резолюции B9-0060/2021 и B9-0062/2021 отпадат.)

Достойни жилища на разумни цени за всеки
Доклад относно достъпа за всеки до достойни жилища на разумни цени [2019/2187(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Kim Van Sparrentak (A9-0247/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0020)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 19)

Правото на изключване
Доклад с препоръки до Комисията относно правото на изключване [2019/2181(INL)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Alex Agius Saliba (A9-0246/2020)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство за приемане на предложението за резолюция)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0021)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 20)

Реформиране на списъка на ЕС на данъчните убежища
Предложение за резолюция B9-0052/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0022)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 21)

Смекчаване на последиците от земетресенията в Хърватия
Общо предложение за резолюция RC-B9-0057/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0023)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 22)

Перспективата за равенство между половете по време на кризата с COVID-19 и в периода след кризата
Доклад относно перспективата за равенство между половете по време на кризата с COVID-19 и в периода след кризата [2020/2121(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Frances Fitzgerald (A9-0229/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0024)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 23)

Стратегия на ЕС за равенство между половете
Доклад относно стратегията на ЕС за равенство между половете [2019/2169(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Maria Noichl (A9-0234/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0025)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 24)

Преодоляване на неравенството между половете в областта на цифровите технологии: участие на жените в цифровата икономика
Доклад относно преодоляването на неравенството между половете в областта на цифровите технологии: участие на жените в цифровата икономика [2019/2168(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Maria da Graça Carvalho (A9-0232/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0026)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 25)

Репресиите срещу демократичната опозиция в Хонконг
Общо предложение за резолюция RC-B9-0068/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0027)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 26)

(Предложенията за резолюции B9-0066/2021 и B9-0067/2021 отпадат.)

Положението с правата на човека в Турция, по-специално случаят на Селяхатин Демирташ и други лишени от свобода заради убежденията си
Общо предложение за резолюция RC-B9-0072/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0028)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 27)

(Предложението за резолюция B9-0073/2021 отпада.)

Положението с правата на човека във Виетнам, и по-специално случаят с журналистите, работещи в областта на правата на човека, Фам Чи Дунг, Нгуен Туонг Туи и Ле Ху Мин Туан
Общо предложение за резолюция RC-B9-0077/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0029)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 28)

(Предложенията за резолюции B9-0075/2021 и B9-0076/2021 отпадат.)

Последно осъвременяване: 21 април 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност