Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/2021(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A9-0229/2020

Debatter :

PV 21/01/2021 - 4
PV 21/01/2021 - 6
CRE 21/01/2021 - 4
CRE 21/01/2021 - 6

Omröstningar :

PV 21/01/2021 - 9
PV 21/01/2021 - 13

Antagna texter :

P9_TA(2021)0024

Protokoll
XML 21k
Torsdagen den 21 januari 2021 - Bryssel

13. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp resultaten av slutomröstningarna om:

Åtgärder som främjar återhämtning av bestånden till en nivå över det maximala hållbara uttaget
Betänkande om Mer fisk i haven? Åtgärder som främjar återhämtning av bestånden till en nivå över det maximala hållbara uttaget, inbegripet återhämtningsområden för fiskbestånd och marina skyddsområden [2019/2162(INI)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Caroline Roose (A9-0264/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0017)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

Gripandet av Aleksej Navalnyj
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0090/2021

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

Antogs (P9_TA(2021)0018)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

(Resolutionsförslag B9-0091/2021 bortföll.)

Den senaste utvecklingen i Venezuelas nationalförsamling
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0056/2021

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

Antogs (P9_TA(2021)0019)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

(Resolutionsförslagen B9-0060/2021 och B9-0062/2021 bortföll.)

Anständig och rimligt prissatt bostad för alla
Betänkande om tillgången till anständig och rimligt prissatt bostad för alla [2019/2187(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Kim Van Sparrentak (A9-0247/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0020)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

Rätten att inte vara uppkopplad
Betänkande med rekommendationer till kommissionen om rätten att inte vara uppkopplad [2019/2181(INL)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Alex Agius Saliba (A9-0246/2020)

(en majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades för antagande av resolutionsförslaget)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0021)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

Reformering av EU:s förteckning över skatteparadis
Resolutionsförslag B9-0052/2021

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0022)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

Mildrande av konsekvenserna av jordbävningarna i Kroatien
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0057/2021

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

Antogs (P9_TA(2021)0023)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

Könsperspektivet under covid-19-krisen och tiden efter krisen
Betänkande om könsperspektivet under covid-19-krisen och tiden efter krisen [2020/2121(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Frances Fitzgerald (A9-0229/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0024)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 23)

EU:s strategi för jämställdhet
Betänkande om EU:s strategi för jämställdhet [2019/2169(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Maria Noichl (A9-0234/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0025)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 24)

Överbryggande av den digitala klyftan mellan könen: kvinnors deltagande i den digitala ekonomin
Betänkande om överbryggande av den digitala klyftan mellan könen: kvinnors deltagande i den digitala ekonomin [2019/2168(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Maria da Graça Carvalho (A9-0232/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P9_TA(2021)0026)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 25)

Ingripandena mot den demokratiska oppositionen i Hongkong
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0068/2021

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

Antogs (P9_TA(2021)0027)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 26)

(Resolutionsförslagen B9-0066/2021 och B9-0067/2021 bortföll.)

Människorättssituationen i Turkiet, särskilt fallet med Selahattin Demirtas och andra samvetsfångar
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0072/2021

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

Antogs (P9_TA(2021)0028)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 27)

(Resolutionsförslag B9-0073/2021 bortföll.)

Människorättssituationen i Vietnam, särskilt fallet med människorättsjournalisterna Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy och Le Huu Minh Tuan
Gemensamt förslag till resolution RC-B9-0077/2021

(enkel majoritet erfordrades)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION

Antogs (P9_TA(2021)0029)
(Bilagan "Omröstningsresultat", punkt 28)

(Resolutionsförslagen B9-0075/2021 och B9-0076/2021 bortföll.)

Senaste uppdatering: 21 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy