Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 3k
Четвъртък, 21 януари 2021 г. - Брюксел

19. Решения за изготвяне на доклади по собствена инициатива

Решения за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 54 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 17 декември 2020 г.)

комисия REGI

- Нов подход към морската стратегия за района на Атлантическия океан (2020/2276(INI))
(подпомагаща: ENVI (член 57 от Правилника за дейността), TRAN (член 57 от Правилника за дейността), PECH)

комисия PETI

- Осъществяване на диалог с гражданите: правото на петиция, правото на сезиране на Европейския омбудсман и Европейската гражданска инициатива (2020/2275(INI))
(подпомагаща: AFCO (член 57 от Правилника за дейността))

комисия DEVE

- Ролята на политиката за развитие в борбата срещу загубата на биологично разнообразие в развиващите се страни в контекста на изпълнението на Програмата до 2030 г. (2020/2274(INI))
(подпомагаща: ENVI, AGRI)

комисия ENVI

- Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г.: да осигурим полагащото се място на природата в нашия живот (2020/2273(INI))
(подпомагаща: AFET, DEVE, INTA (член 57 от Правилника за дейността), AGRI (член 57 от Правилника за дейността), PECH)

Последно осъвременяване: 21 април 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност