Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 2k
Donderdag 21 januari 2021 - Brussel

19. Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 54 van het Reglement)

(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 17 december 2020)

commissie REGI

- Een nieuwe aanpak van de maritieme strategie voor het Atlantische gebied (2020/2276(INI))
(advies: ENVI (artikel 57 van het Reglement), TRAN (artikel 57 van het Reglement), PECH)

commissie PETI

- Het gesprek aangaan met de burger: het recht om een verzoekschrift in te dienen, het recht om zich tot de Europese Ombudsman te wenden en het Europees burgerinitiatief (2020/2275(INI))
(advies: AFCO (artikel 57 van het Reglement))

commissie DEVE

- De rol van ontwikkelingsbeleid bij de respons op het verlies aan biodiversiteit in ontwikkelingslanden, in het kader van de verwezenlijking van de Agenda 2030 (2020/2274(INI))
(advies: ENVI, AGRI)

commissie ENVI

- EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 - De natuur terug in ons leven brengen (2020/2273(INI))
(advies: AFET, DEVE, INTA (artikel 57 van het Reglement), AGRI (artikel 57 van het Reglement), PECH)

Laatst bijgewerkt op: 21 april 2021Juridische mededeling - Privacybeleid