Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Четвъртък, 21 януари 2021 г. - Брюксел
 1.Откриване на заседанието
 2.Обявяване на резултатите от гласуването
 3.Смекчаване на последиците от земетресенията в Хърватия (разискване)
 4.Перспективата за равенство между половете по време на кризата с COVID-19 и в периода след кризата - Стратегия на ЕС за равенство между половете - Преодоляване на неравенството между половете в областта на цифровите технологии: участие на жените в цифровата икономика (разискване)
 5.Първо гласуване
 6.Перспективата за равенство между половете по време на кризата с COVID-19 и в периода след кризата - Стратегия на ЕС за равенство между половете - Преодоляване на неравенството между половете в областта на цифровите технологии: участие на жените в цифровата икономика (продължeние на разискването)
 7.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  7.1.Репресиите срещу демократичната опозиция в Хонконг
  7.2.Положението с правата на човека в Турция, по-специално случаят на Селяхатин Демирташ и други лишени от свобода заради убежденията си
  7.3.Положението с правата на човека във Виетнам, и по-специално случаят с журналистите, работещи в областта на правата на човека, Фам Чи Дунг, Нгуен Туонг Туи и Ле Ху Мин Туан
 8.Състав на политическите групи
 9.Обявяване на резултатите от гласуването
 10.Възобновяване на заседанието
 11.Второ гласуване
 12.Възобновяване на заседанието
 13.Обявяване на резултатите от гласуването
 14.Обяснения на вот
 15.Поправки на вот и намерения за гласуване
 16.Внесени документи
 17.Петиции
 18.Асоциирани комисии (член 57 от Правилника за дейността)
 19.Решения за изготвяне на доклади по собствена инициатива
 20.Промени в сезирането на комисии (член 56 от Правилника за дейността)
 21.Одобряване на протоколите от заседанията от настоящата сесия и предаване на приетите текстове
 22.График на следващите заседания
 23.Закриване на заседанието
 24.Прекъсване на сесията
 Списък на присъствалите
Протокол (212 kb) Списък на присъствалите (41 kb) Резултати от различните гласувания (515 kb) Поименни гласувания (11060 kb) 
 
Протокол (212 kb) Списък на присъствалите (41 kb) Резултати от различните гласувания (515 kb) Поименни гласувания (11060 kb) 
 
Протокол (82 kb) Списък на присъствалите (12 kb) Резултати от различните гласувания (115 kb) Поименни гласувания (247 kb) 
 
Протокол (325 kb) Списък на присъствалите (84 kb) Резултати от различните гласувания (327 kb) Поименни гласувания (1891 kb) 
Последно осъвременяване: 21 април 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност