Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021 - Βρυξέλλες
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 3.Μετριασμός των επιπτώσεων των σεισμών στην Κροατία (συζήτηση)
 4.Η διάσταση του φύλου κατά την περίοδο της κρίσης COVID-19 και έπειτα από αυτή - Η στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων - Γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων: συμμετοχή των γυναικών στην ψηφιακή οικονομία (συζήτηση)
 5.Πρώτη ψηφοφορία
 6.Η διάσταση του φύλου κατά την περίοδο της κρίσης COVID-19 και έπειτα από αυτή - Η στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων - Γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων: συμμετοχή των γυναικών στην ψηφιακή οικονομία (συνέχεια της συζήτησης)
 7.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
7.1.Η καταστολή της δημοκρατικής αντιπολίτευσης στο Χονγκ Κονγκ
  
7.2.Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία, ειδικότερα η περίπτωση του Selahattin Demirtas και άλλων κρατουμένων συνείδησης
  
7.3.Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Βιετνάμ, ειδικότερα η περίπτωση των Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy και Le Huu Minh Tuan, δημοσιογράφων για θέματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα
 8.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 9.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 10.Επανάληψη της συνεδρίασης
 11.Δεύτερη ψηφοφορία
 12.Επανάληψη της συνεδρίασης
 13.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 14.Αιτιολογήσεις ψήφου
 15.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 16.Κατάθεση εγγράφων
 17.Αναφορές
 18.Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 57 του Κανονισμού)
 19.Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας
 20.Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 56 του Κανονισμού)
 21.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας περιόδου συνόδου και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν
 22.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 23.Λήξη της συνεδρίασης
 24.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (212 kb) Κατάσταση παρόντων (41 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (519 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (11064 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (212 kb) Κατάσταση παρόντων (41 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (519 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (11064 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (86 kb) Κατάσταση παρόντων (12 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (171 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (254 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (324 kb) Κατάσταση παρόντων (85 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (339 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (1897 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 21 Απριλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου