Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Torstai 21. tammikuuta 2021 - Bryssel
 1.Istunnon avaaminen
 2.Äänestystulosten ilmoittaminen
 3.Maanjäristysten seurausten lieventäminen Kroatiassa (keskustelu)
 4.Covid-19-kriisi ja sen jälkeinen aika sukupuolinäkökulmasta tarkastellen - Sukupuolten tasa-arvoa koskeva EU-strategia - Sukupuolten välisen digitaalisen kuilun umpeenkurominen: naisten osallistuminen digitaalitalouteen (keskustelu)
 5.Ensimmäiset äänestykset
 6.Covid-19-kriisi ja sen jälkeinen aika sukupuolinäkökulmasta tarkastellen - Sukupuolten tasa-arvoa koskeva EU-strategia - Sukupuolten välisen digitaalisen kuilun umpeenkurominen: naisten osallistuminen digitaalitalouteen (jatkoa keskustelulle)
 7.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  7.1.Hongkongin demokraattiseen oppositioon kohdistetut pakkokeinot
  7.2.Turkin ihmisoikeustilanne, erityisesti Selahattin Demirtasin ja muiden mielipidevankien tapaus
  7.3.Vietnamin ihmisoikeustilanne, erityisesti ihmisoikeusjournalistien Pham Chi Dungin, Nguyen Tuong Thuyn ja Le Huu Minh Tuanin tapaus
 8.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 9.Äänestystulosten ilmoittaminen
 10.Istunnon jatkaminen
 11.Toiset äänestykset
 12.Istunnon jatkaminen
 13.Äänestystulosten ilmoittaminen
 14.Äänestysselitykset
 15.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 16.Vastaanotetut asiakirjat
 17.Vetoomukset
 18.Valiokuntien yhteistyömenettely (työjärjestyksen 57 artikla)
 19.Päätökset laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä
 20.Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 56 artikla)
 21.Tämän istuntojakson pöytäkirjojen hyväksyminen ja hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 22.Seuraavien istuntojen aikataulu
 23.Istunnon päättäminen
 24.Istuntokauden keskeyttäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (185 kb) Läsnäololista (40 kb) Äänestysten tulokset (462 kb) Nimenhuutoäänestykset (11060 kb) 
 
Pöytäkirja (185 kb) Läsnäololista (40 kb) Äänestysten tulokset (462 kb) Nimenhuutoäänestykset (11060 kb) 
 
Pöytäkirja (78 kb) Läsnäololista (12 kb) Äänestysten tulokset (112 kb) Nimenhuutoäänestykset (254 kb) 
 
Pöytäkirja (291 kb) Läsnäololista (74 kb) Äänestysten tulokset (277 kb) Nimenhuutoäänestykset (1877 kb) 
Päivitetty viimeksi: 21. huhtikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö