Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 21. januára 2021 - Brusel
 1.Otvorenie rokovania
 2.Oznámenie výsledkov hlasovania
 3.Zmierňovanie následkov zemetrasení v Chorvátsku (rozprava)
 4.Rodová perspektíva počas krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 a v období po kríze – Stratégia EÚ pre rodovú rovnosť – Odstraňovanie rodových rozdielov v digitálnej oblasti: účasť žien na digitálnom hospodárstve (rozprava)
 5.Prvé hlasovanie
 6.Rodová perspektíva počas krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 a v období po kríze – Stratégia EÚ pre rodovú rovnosť – Odstraňovanie rodových rozdielov v digitálnej oblasti: účasť žien na digitálnom hospodárstve (pokračovanie rozpravy)
 7.Rozpravy o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  7.1.Zásahy proti demokratickej opozícii v Hongkongu
  7.2.Situácia v oblasti ľudských práv v Turecku, najmä prípad Selahattina Demirtasa a ďalších väzňov svedomia
  7.3.Situácia v oblasti ľudských práv vo Vietname, najmä prípad novinárov zaoberajúcich sa ľudskými právami Pham Chi Dunga, Nguyen Tuong Thuya a Le Huu Minh Tuana
 8.Zloženie politických skupín
 9.Oznámenie výsledkov hlasovania
 10.Pokračovanie rokovania
 11.Druhé hlasovanie
 12.Pokračovanie rokovania
 13.Oznámenie výsledkov hlasovania
 14.Vysvetlenia hlasovania
 15.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 16.Predloženie dokumentov
 17.Petície
 18.Pridružené výbory (článok 57 rokovacieho poriadku)
 19.Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ
 20.Zmeny v pridelení výborom (článok 56 rokovacieho poriadku)
 21.Schválenie zápisníc z dnešného rokovania a zaslanie prijatých textov
 22.Termíny nasledujúcich rokovaní
 23.Skončenie rokovania
 24.Prerušenie zasadania
 Prezenčná listina
Zápisnica (187 kb) Prezenčná listina (40 kb) Výsledky hlasovaní (459 kb) Hlasovania podľa mien (11060 kb) 
 
Zápisnica (187 kb) Prezenčná listina (40 kb) Výsledky hlasovaní (459 kb) Hlasovania podľa mien (11060 kb) 
 
Zápisnica (79 kb) Prezenčná listina (12 kb) Výsledky hlasovaní (108 kb) Hlasovania podľa mien (251 kb) 
 
Zápisnica (300 kb) Prezenčná listina (75 kb) Výsledky hlasovaní (294 kb) Hlasovania podľa mien (1874 kb) 
Posledná úprava: 21. apríla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia