Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 21 januari 2021 - Bryssel
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 3.Mildrande av konsekvenserna av jordbävningarna i Kroatien (debatt)
 4.Könsperspektivet under covid-19-krisen och tiden efter krisen - EU:s strategi för jämställdhet - Överbryggande av den digitala klyftan mellan könen: kvinnors deltagande i den digitala ekonomin (debatt)
 5.Första omröstningsomgången
 6.Könsperspektivet under covid-19-krisen och tiden efter krisen - EU:s strategi för jämställdhet - Överbryggande av den digitala klyftan mellan könen: kvinnors deltagande i den digitala ekonomin (fortsättning på debatten)
 7.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  7.1.Ingripandena mot den demokratiska oppositionen i Hongkong
  7.2.Människorättssituationen i Turkiet, särskilt fallet med Selahattin Demirtas och andra samvetsfångar
  7.3.Människorättssituationen i Vietnam, särskilt fallet med människorättsjournalisterna Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy och Le Huu Minh Tuan
 8.De politiska gruppernas sammansättning
 9.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Andra omröstningsomgången
 12.Återupptagande av sammanträdet
 13.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 14.Röstförklaringar
 15.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 16.Inkomna dokument
 17.Framställningar
 18.Associerade utskott (artikel 57 i arbetsordningen)
 19.Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden
 20.Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 56 i arbetsordningen)
 21.Justering av protokoll från denna sammanträdesperiod och översändande av antagna texter
 22.Datum för nästa sammanträdesperiod
 23.Avslutande av sammanträdet
 24.Avbrytande av sessionen
 Närvarolista
Protokoll (188 kb) Närvarolista (40 kb) Omröstningsresultat (458 kb) Omröstningar med namnupprop (11060 kb) 
 
Protokoll (188 kb) Närvarolista (40 kb) Omröstningsresultat (458 kb) Omröstningar med namnupprop (11060 kb) 
 
Protokoll (77 kb) Närvarolista (12 kb) Omröstningsresultat (110 kb) Omröstningar med namnupprop (252 kb) 
 
Protokoll (296 kb) Närvarolista (74 kb) Omröstningsresultat (277 kb) Omröstningar med namnupprop (1874 kb) 
Senaste uppdatering: 21 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy