Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 2k
Pondělí, 8. února 2021 - Brusel

8. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 79 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že spolu s předsedou Rady podepíše ve středu 10. února 2021 níže uvedené akty přijaté řádným legislativním postupem.

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 654/2014 o výkonu práv Unie za účelem uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu (00052/2020/LEX - C9-0015/2021 - 2019/0273(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Nástroj pro technickou podporu (00061/2020/LEX - C9-0014/2021 - 2020/0103(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1011, pokud jde o vynětí některých referenčních hodnot spotových směnných kurzů třetích zemí a stanovení náhrady za některé referenční hodnoty, jejichž poskytování je ukončováno, a kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012 (00063/2020/LEX - C9-0013/2021 - 2020/0154(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 223/2014, pokud jde o zavedení zvláštních opatření reagujících na krizi související s rozšířením onemocnění COVID-19 (00051/2020/LEX - C9-0012/2021 - 2020/0105(COD)).

Poslední aktualizace: 13. prosince 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí