Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
XML 2k
Maandag 8 februari 2021 - Brussel

8. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 79 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mee woensdag 10 februari 2021, samen met de voorzitter van de Raad, onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen te zullen ondertekenen:

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 654/2014 betreffende de uitoefening van de rechten van de Unie voor de toepassing en handhaving van de internationale handelsregels (00052/2020/LEX - C9-0015/2021 - 2019/0273(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een instrument voor technische ondersteuning (00061/2020/LEX - C9-0014/2021 - 2020/0103(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1011 wat betreft de vrijstelling van bepaalde benchmarks voor contante wisselkoersen van valuta's van derde landen en de aanwijzing van vervangingen voor bepaalde benchmarks die worden stopgezet, en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (00063/2020/LEX - C9-0013/2021 - 2020/0154(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 223/2014 wat betreft de invoering van specifieke maatregelen voor de aanpak van de met de COVID-19-uitbraak verband houdende crisis (00051/2020/LEX - C9-0012/2021 - 2020/0105(COD)).

Laatst bijgewerkt op: 28 juni 2021Juridische mededeling - Privacybeleid