Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 2k
Luni, 8 februarie 2021 - Bruxelles

8. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 79 din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că, împreună cu președintele Consiliului, va semna miercuri 10 februarie 2021 următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 654/2014 privind exercitarea drepturilor Uniunii pentru aplicarea și respectarea normelor comerțului internațional (00052/2020/LEX - C9-0015/2021 - 2019/0273(COD));

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui Instrument de sprijin tehnic (00061/2020/LEX - C9-0014/2021 - 2020/0103(COD));

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1011 în ceea ce privește exceptarea anumitor indici de referință pentru cursul de schimb valutar la vedere din țări terțe și desemnarea unor indici care înlocuiesc anumiți indici de referință care încetează și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (00063/2020/LEX - C9-0013/2021 - 2020/0154(COD));

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 223/2014 în ceea ce privește introducerea unor măsuri specifice pentru soluționarea crizei asociate epidemiei de COVID-19 (00051/2020/LEX - C9-0012/2021 - 2020/0105(COD)).

Ultima actualizare: 28 iunie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate