Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 2k
Pondelok, 8. februára 2021 - Brusel

8. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 79 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady v stredu 10. februára 2021 podpíše tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 654/2014 o výkone práv Únie na účely uplatňovania a presadzovania pravidiel medzinárodného obchodu (00052/2020/LEX - C9-0015/2021 - 2019/0273(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Nástroj technickej podpory (00061/2020/LEX - C9-0014/2021 - 2020/0103(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o výnimku pre určité spotové devízové referenčné hodnoty tretích krajín a o určenie náhrad pre určité referenčné hodnoty, ktorých poskytovanie sa ukončuje, a nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (00063/2020/LEX - C9-0013/2021 - 2020/0154(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 223/2014, pokiaľ ide o zavedenie osobitných opatrení na riešenie krízy súvisiacej s výskytom ochorenia COVID-19 (00051/2020/LEX - C9-0012/2021 - 2020/0105(COD)).

Posledná úprava: 28. júna 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia