Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
XML 3k
Pondelok, 8. februára 2021 - Brusel

9. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Do programu boli zaradené tieto otázky na ústne zodpovedanie s rozpravou (článok 136 rokovacieho poriadku):

- O-000004/2021, ktorú položil Cristian-Silviu Buşoi, v mene výboru ITRE, pre Komisiu: Bezpečnosť jadrovej elektrárne v Ostrovci (Bielorusko) (B9-0003/2021);

- O-000006/2021, ktorú položili Lucia Ďuriš Nicholsonová, Lina Gálvez Muñoz, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Anna Zalewska a Eugenia Rodríguez Palop, v mene výboru EMPL, a Andrea Bocskor, pre Komisiu: Európsky program v oblasti zručností pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť (B9-0004/2021);

- O-000074/2020, ktorú položila Sabine Verheyen, v mene výboru CULT, pre Komisiu: Vplyv pandémie COVID-19 na mladých ľúdí a šport (B9-0005/2021).

Posledná úprava: 28. júna 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia