Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 2k
Понеделник, 8 февруари 2021 г. - Брюксел

12. Ред на работа

Окончателният проект на дневен ред за пленарното заседание през февруари 2021 г. (PE 679.108/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 158 от Правилника за дейността):

Председателят съобщи, че е получил две искания за прилагане на неотложната процедура (член 163 от Правилника за дейността) за приемането на следните досиета през настоящата месечна сесия:

- Правила за използване на слотовете на летищата в Общността: временно освобождаване (точка 63 от проекта на дневен ред);

- Временни мерки относно валидността на удостоверенията и лицензите (Омнибус 2) (точка 64 от проекта на дневен ред).

Председателят съобщи също така, че тези искания ще бъдат подложени на гласуване на днешната сесия за гласуване.

Председателят съобщи, че гласуванията ще бъдат разпределени в различните серии гласувания, в зависимост от броя изменения и броя искания за разделено гласуване и гласуване поотделно. Информацията относно разпределението на гласуванията в различните серии гласувания ще се намира на интернет сайта на Парламента в рубриката „Приоритетни информация и документи“.

Парламентът одобрява тези предложения.

С това редът на работа е определен.

Последно осъвременяване: 2 февруари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност