Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2123(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0002/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0002/2021

Συζήτηση :

PV 08/02/2021 - 13
CRE 08/02/2021 - 13

Ψηφοφορία :

PV 09/02/2021 - 14
PV 10/02/2021 - 3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0039

Συνοπτικά πρακτικά
XML 5k
Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021 - Βρυξέλλες

13. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα - ετήσια έκθεση 2020 (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 2020 [2020/2123(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Sven Simon (A9-0002/2021)

Ο Sven Simon παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει η Christine Lagarde (Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας).

Παρεμβαίνει ο Valdis Dombrovskis (Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pedro SILVA PEREIRA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Markus Ferber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pedro Marques, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Engin Eroglu, εξ ονόματος της Ομάδας Renew, Francesca Donato, εξ ονόματος της Ομάδας ID, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Johan Van Overtveldt, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας the Left, Dorien Rookmaker, μη εγγεγραμμένη, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Jonás Fernández, Luis Garicano, France Jamet, Sven Giegold, Derk Jan Eppink, Fabio Massimo Castaldo, Evelyn Regner, Billy Kelleher, Gunnar Beck, Bas Eickhout, Henrike Hahn, Claude Gruffat και Marie Toussaint.

Παρεμβαίνουν οι Valdis Dombrovskis και Christine Lagarde.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.2.2021 (τροπολογίες)˙ σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.2.2021 (τελική ψηφοφορία).

Τελευταία ενημέρωση: 28 Ιουνίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου