Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 6k
Esmaspäev, 8. veebruar 2021 - Brüssel

14. Hääletus
CRE

Parlamendis pandi hääletusele:

Álvaro Amaro puutumatuse äravõtmise taotlus
Raport Álvaro Amaro puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2019/2150(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Stéphane Séjourné (A9-0009/2021);

Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu aseesimehe ametisse nimetamine
Raport Euroopa Keskpanga ettepaneku kohta nimetada ametisse Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu aseesimees [N9-0080/2020 - C9-0425/2020 - 2020/0910(NLE)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Irene Tinagli (A9-0007/2021).

Parlamendis pandi tervikhääletusele:

Relvade omandamise ja valduse kontroll (kodifitseeritud tekst) ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv relvade omandamise ja valduse kontrolli kohta (kodifitseeritud tekst) [COM(2020)0048 - C9-0017/2020 - 2020/0029(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Magdalena Adamowicz (A9-0010/2021).

Parlamendis pandi hääletusele järgmised kiireloomulise menetluse kohaldamise taotlused (kodukorra artikkel 163):

Ajutine vabastus teenindusaegade kasutamise eeskirjade kohaldamisest liidu lennujaamades ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - TRAN-komisjon;

Ajutised meetmed seoses tunnistuste ja litsentside kehtivusega (II koonddirektiiv) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - TRAN-komisjon.

Parlamendis pandi hääletusele taotlus (mille esitas fraktsioon The Left) hääletada esialgse kokkuleppe asemel muudatusettepanekute üle (kodukorra artikli 59 lõige 3):

Taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendi loomine ***I
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse taaste ja vastupidavuse rahastamisvahend [COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)] - Eelarvekomisjon - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöörid: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan ja Dragoş Pîslaru (A9-0214/2020).

Hääletuse lõpp kell 19.45.

Toimus hääletus.

Hääletuse tulemused tehakse teatavaks järgmisel päeval (teisipäev, 9. veebruar 2021 kell 08.30).

Viimane päevakajastamine: 28. juuni 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika