Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 4k
Mandag den 8. februar 2021 - Bruxelles

17. Gennemførelse af direktivet om bekæmpelse af menneskehandel (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om gennemførelsen af direktiv 2011/36/EU om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor [2020/2029(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordførere: Juan Fernando López Aguilar og María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021)

Juan Fernando López Aguilar og María Soraya Rodríguez Ramos forelagde betænkningen.

Taler: Ylva Johansson (medlem af Kommissionen).

Talere: Loránt Vincze for PPE-Gruppen, Maria Noichl for S&D-Gruppen, Hilde Vautmans for Renew-Gruppen, Jean-Lin Lacapelle for ID-Gruppen, Alice Kuhnke for Verts/ALE-Gruppen, Jessica Stegrud for ECR-Gruppen, Malin Björk for The Left-Gruppen, Laura Ferrara, løsgænger, Frances Fitzgerald, Heléne Fritzon, Joachim Stanisław Brudziński, Eugenia Rodríguez Palop, Pernille Weiss, Margarita de la Pisa Carrión og Emmanouil Fragkos.

Taler: Ylva Johansson.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 14 i protokollen af 9.2.2021 (ændringsforslag); punkt 3 i protokollen af 10.2.2021 (endelig afstemning).

Seneste opdatering: 28. juni 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik