Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 4k
Esmaspäev, 8. veebruar 2021 - Brüssel

17. Inimkaubanduse tõkestamist käsitleva direktiivi rakendamine (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport direktiivi 2011/36/EL (milles käsitletakse inimkaubanduse tõkestamist ja sellevastast võitlust ning inimkaubanduse ohvrite kaitset) rakendamise kohta [2020/2029(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöörid: Juan Fernando López Aguilar ja María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021)

Juan Fernando López Aguilar ja María Soraya Rodríguez Ramos tutvustasid raportit.

Sõna võttis Ylva Johansson (komisjoni liige).

Sõna võtsid Loránt Vincze fraktsiooni PPE nimel, Maria Noichl fraktsiooni S&D nimel, Hilde Vautmans fraktsiooni Renew nimel, Jean-Lin Lacapelle fraktsiooni ID nimel, Alice Kuhnke fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jessica Stegrud fraktsiooni ECR nimel, Malin Björk fraktsiooni The Left nimel, Laura Ferrara (fraktsioonilise kuuluvuseta), Frances Fitzgerald, Heléne Fritzon, Joachim Stanisław Brudziński, Eugenia Rodríguez Palop, Pernille Weiss, Margarita de la Pisa Carrión ja Emmanouil Fragkos.

Sõna võttis Ylva Johansson.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 9.2.2021 protokollipunkt 14 (muudatusettepanekud); 10.2.2021 protokollipunkt 3 (lõpphääletus).

Viimane päevakajastamine: 28. juuni 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika