Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
XML 3k
Pirmadienis, 2021 m. vasario 8 d. - Briuselis

17. Direktyvos dėl kovos su prekyba žmonėmis įgyvendinimas (diskusijos)
Stenograma

Pranešimas dėl Direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos įgyvendinimo [2020/2029(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėjai: Juan Fernando López Aguilar ir María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021)

Juan Fernando López Aguilar ir María Soraya Rodríguez Ramos pristatė pranešimą.

Kalbėjo Ylva Johansson (Komisijos narė).

Kalbėjo Loránt Vincze PPE frakcijos vardu, Maria Noichl S&D frakcijos vardu, Hilde Vautmans Renew frakcijos vardu, Jean-Lin Lacapelle ID frakcijos vardu, Alice Kuhnke Verts/ALE frakcijos vardu, Jessica Stegrud ECR frakcijos vardu, Malin Björk The Left frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Laura Ferrara, Frances Fitzgerald, Heléne Fritzon, Joachim Stanisław Brudziński, Eugenia Rodríguez Palop, Pernille Weiss, Margarita de la Pisa Carrión ir Emmanouil Fragkos.

Kalbėjo Ylva Johansson.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2021 02 09 protokolo 14 punktas (pakeitimai); 2021 02 10 protokolo 3 punktas (galutinis balsavimas).

Atnaujinta: 2021 m. birželio 28 d.Teisinė informacija - Privatumo politika