Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
XML 3k
Ponedeljek, 8. februar 2021 - Bruselj

17. Izvajanje direktive o preprečevanju trgovine z ljudmi (razprava)
Dobesedni zapis

Poročilo o izvajanju Direktive 2011/36/EU o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej ter zaščiti njenih žrtev [2020/2029(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalca: Juan Fernando López Aguilar in María Soraya Rodríguez Ramos (A9-0011/2021)

Juan Fernando López Aguilar in María Soraya Rodríguez Ramos sta predstavila poročilo.

Govorila je Ylva Johansson (članica Komisije).

Govorili so Loránt Vincze v imenu skupine PPE, Maria Noichl v imenu skupine S&D, Hilde Vautmans v imenu skupine Renew, Jean-Lin Lacapelle v imenu skupine ID, Alice Kuhnke v imenu skupine Verts/ALE, Jessica Stegrud v imenu skupine ECR, Malin Björk v imenu skupine The Left, Laura Ferrara, samostojna poslanka, Frances Fitzgerald, Heléne Fritzon, Joachim Stanisław Brudziński, Eugenia Rodríguez Palop, Pernille Weiss, Margarita de la Pisa Carrión in Emmanouil Fragkos.

Govorila je Ylva Johansson.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 14 zapisnika z dne 9.2.2021 (predlogi sprememb); točka 3 zapisnika z dne 10.2.2021 (končno glasovanje).

Zadnja posodobitev: 28. junij 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov