Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2020/2818(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000006/2021 (B9-0004/2021)

Keskustelut :

PV 08/02/2021 - 18
CRE 08/02/2021 - 18

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
XML 5k
Maanantai 8. helmikuuta 2021 - Bryssel

18. Euroopan osaamisohjelma kestävän kilpailukyvyn, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja selviytymis- ja palautumiskyvyn tueksi (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suullisesti vastattava kysymys O-000006/2021 – Lucia Ďuriš Nicholsonová, Lina Gálvez Muñoz, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Anna Zalewska ja Eugenia Rodríguez Palop EMPL-valiokunnan puolesta ja Andrea Bocskor komissiolle: Euroopan osaamisohjelma kestävän kilpailukyvyn, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja selviytymis- ja palautumiskyvyn tueksi (B9-0004/2021)

Vilija Blinkevičiūtė (EMPL-valiokunnan varapuheenjohtaja) esitteli kysymyksen.

Nicolas Schmit (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Andrea Bocskor PPE-ryhmän puolesta, Lina Gálvez Muñoz S&D-ryhmän puolesta, Dragoş Pîslaru Renew-ryhmän puolesta, Julie Lechanteux ID-ryhmän puolesta, Eugenia Rodríguez Palop The Left -ryhmän puolesta, sitoutumaton Daniela Rondinelli, Romana Tomc, Marc Angel, Radka Maxová, Stelios Kympouropoulos, Radan Kanev, Anne Sander ja Antonius Manders.

Nicolas Schmit käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 136 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Lucia Ďuriš Nicholsonová EMPL-valiokunnan puolesta komission tiedonannosta Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Euroopan osaamisohjelma kestävän kilpailukyvyn, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja selviytymis- ja palautumiskyvyn tueksi (2020/2818(RSP)) (B9-0108/2021).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 10.2.2021, kohta 11 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 11.2.2021, kohta 2 (lopullinen äänestys).

Päivitetty viimeksi: 28. kesäkuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö