Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/2818(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000006/2021 (B9-0004/2021)

Debatter :

PV 08/02/2021 - 18
CRE 08/02/2021 - 18

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
XML 5k
Måndagen den 8 februari 2021 - Bryssel

18. Den europeiska kompetensagendan för hållbar konkurrenskraft, social rättvisa och motståndskraft (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Fråga för muntligt besvarande O-000006/2021 från Lucia Ďuriš Nicholsonová, Lina Gálvez Muñoz, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak, Anna Zalewska och Eugenia Rodríguez Palop, för EMPL-utskottet, och Andrea Bocskor, till kommissionen: Den europeiska kompetensagendan för hållbar konkurrenskraft, social rättvisa och motståndskraft (B9-0004/2021)

Vilija Blinkevičiūtė (vice ordförande för EMPL-utskottet) utvecklade frågan.

Nicolas Schmit (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Andrea Bocskor för PPE-gruppen, Lina Gálvez Muñoz för S&D-gruppen, Dragoş Pîslaru för Renew-gruppen, Julie Lechanteux för ID-gruppen, Eugenia Rodríguez Palop, för The Left-gruppen, Daniela Rondinelli, grupplös, Romana Tomc, Marc Angel, Radka Maxová, Stelios Kympouropoulos, Radan Kanev, Anne Sander och Antonius Manders.

Talare: Nicolas Schmit.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 136.5 i arbetsordningen):

- Lucia Ďuriš Nicholsonová, för EMPL-utskottet, om meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om den europeiska kompetensagendan för hållbar konkurrenskraft, social rättvisa och motståndskraft (2020/2818(RSP)) (B9-0108/2021).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11 i protokollet av den 10.2.2021 (ändringsförslag), punkt 2 i protokollet av den 11.2.2021 (slutomröstning).

Senaste uppdatering: 13 januari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy