Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2188(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0006/2021

Ingivna texter :

A9-0006/2021

Debatter :

PV 08/02/2021 - 19
CRE 08/02/2021 - 19

Omröstningar :

PV 09/02/2021 - 14
PV 10/02/2021 - 3

Antagna texter :

P9_TA(2021)0044

Protokoll
XML 4k
Måndagen den 8 februari 2021 - Bryssel

19. Minskad ojämlikhet med särskilt fokus på fattigdom bland förvärvsarbetande (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om minskad ojämlikhet med särskilt fokus på fattigdom bland förvärvsarbetande [2019/2188(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Özlem Demirel (A9-0006/2021)

Özlem Demirel redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Nicolas Schmit (ledamot av kommissionen).

Talare: Vilija Blinkevičiūtė (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Cristina Maestre Martín De Almagro (föredragande av yttrande från utskottet PETI), Tomáš Zdechovský för PPE-gruppen, Marianne Vind för S&D-gruppen, Atidzhe Alieva-Veli för Renew-gruppen, Dominique Bilde för ID-gruppen, Gwendoline Delbos-Corfield för Verts/ALE-gruppen, Elżbieta Rafalska för ECR-gruppen, José Gusmão, för gruppen The Left, Daniela Rondinelli, grupplös, Cindy Franssen, Agnes Jongerius, Sylvie Brunet, Guido Reil, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Ádám Kósa och Estrella Durá Ferrandis.

Talare: Nicolas Schmit.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 14 i protokollet av den 9.2.2021 (ändringsförslag), punkt 3 i protokollet av den 10.2.2021 (slutomröstning).

Senaste uppdatering: 13 januari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy