Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/2864(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000074/2020 (B9-0005/2021)

Debatter :

PV 08/02/2021 - 20
CRE 08/02/2021 - 20

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
XML 4k
Måndagen den 8 februari 2021 - Bryssel

20. Hur covid-19 påverkar ungdomar och idrott (debatt)
CRE

Fråga för muntligt besvarande O-000074/2020 från Sabine Verheyen, för CULT-utskottet, till kommissionen: Hur covid-19 påverkar unga och idrott (B9-0005/2021)

Sabine Verheyen utvecklade frågan.

Mariya Gabriel (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Michaela Šojdrová för PPE-gruppen, Petra Kammerevert för S&D-gruppen, Laurence Farreng för Renew-gruppen, Alessandra Basso för ID-gruppen, Diana Riba i Giner för Verts/ALE-gruppen, Elżbieta Rafalska för ECR-gruppen, Niyazi Kizilyürek, för The Left-gruppen, Tomasz Frankowski, Victor Negrescu, Vlad-Marius Botoş, Hannes Heide och Marcos Ros Sempere.

Talare: Mariya Gabriel.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 136.5 i arbetsordningen):

- Sabine Verheyen, för CULT-utskottet, om hur covid-19 påverkar ungdomar och idrott (2020/2864(RSP)) (B9-0115/2021).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 14 i protokollet av den 9.2.2021 (ändringsförslag), punkt 3 i protokollet av den 10.2.2021 (slutomröstning).

Senaste uppdatering: 13 januari 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy