Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Mandag den 8. februar 2021 - Bruxelles
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder
 4.Parlamentets sammensætning
 5.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 6.Forhandlinger forud for Rådets førstebehandling (forretningsordenens artikel 72)
 7.Delegerede retsakter og gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 111, stk. 6, og artikel 112, stk. 4, litra d))
 8.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 79)
 9.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 10.Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger
 11.Modtagne dokumenter
 12.Arbejdsplan
 13.Den Europæiske Centralbank – årsberetning for 2020 (forhandling)
 14.Afstemningsrunde
 15.Ny handlingsplan for den cirkulære økonomi (forhandling)
 16.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 17.Gennemførelse af direktivet om bekæmpelse af menneskehandel (forhandling)
 18.Den europæiske dagsorden for færdigheder med henblik på bæredygtig konkurrenceevne, social retfærdighed og modstandsdygtighed (forhandling)
 19.Begrænsning af uligheder med særligt fokus på fattigdom blandt arbejdstagere (forhandling)
 20.Covid-19's indvirkning på unge og på sport og idræt (forhandling)
 21.Gennemførelsen af artikel 43 i asylproceduredirektivet (kortfattet forelæggelse)
 22.Aktindsigt - årsrapport for 2016-2018 (kortfattet forelæggelse)
 23.Stemmeforklaringer
 24.Stemmerettelser og -intentioner
 25.Dagsorden for næste møde
 26.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (130 kb) Tilstedeværelsesliste (38 kb) Afstemningsresultater (421 kb) Afstemning ved navneopråb (268 kb) 
 
Protokol (130 kb) Tilstedeværelsesliste (38 kb) Afstemningsresultater (421 kb) Afstemning ved navneopråb (268 kb) 
 
Protokol (72 kb) Tilstedeværelsesliste (12 kb) Afstemningsresultater (100 kb) Afstemning ved navneopråb (33 kb) 
 
Protokol (263 kb) Tilstedeværelsesliste (74 kb) Afstemningsresultater (257 kb) Afstemning ved navneopråb (129 kb) 
Seneste opdatering: 28. juni 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik