Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Minuti
It-Tnejn, 8 ta' Frar 2021 - Brussell
 1.Tkomplija tas-sessjoni
 2.Ftuħ tas-seduta
 3.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduti preċedenti
 4.Kompożizzjoni tal-Parlament
 5.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 6.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Kunsill (Artikolu 72 tar-Regoli ta' Proċedura)
 7.Atti delegati u miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 111(6) u Artikolu 112(4)(d) tar-Regoli ta' Proċedura)
 8.Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 79 tar-Regoli ta' Proċedura)
 9.Mistoqsijiet għal tweġiba orali (tressiq)
 10.Azzjonijiet meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament
 11.Dokumenti mressqa
 12.Ordni tal-ħidma
 13.Bank Ċentrali Ewropew – rapport annwali 2020 (dibattitu)
 14.Sessjoni ta' votazzjonijiet
 15.Pjan ta' Azzjoni ġdid għall-Ekonomija Ċirkolari (dibattitu)
 16.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 17.Implimentazzjoni tad-Direttiva 2011/36/UE dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin u l-protezzjoni tal-vittmi tiegħu (dibattitu)
 18.Aġenda għall-Ħiliet għall-Ewropa għall-kompetittività sostenibbli, il-ġustizzja soċjali u r-reżiljenza (dibattitu)
 19.It-tnaqqis tal-inugwaljanzi, b'enfasi partikolari fuq il-faqar fost dawk li jaħdmu (dibattitu)
 20.L-impatt tal-COVID-19 fuq iż-żgħażagħ u fuq l-isport (dibattitu)
 21.Implimentazzjoni tal-Artikolu 43 tad-Direttiva dwar il-Proċeduri tal-Ażil (preżentazzjoni qasira)
 22.Aċċess pubbliku għad-dokumenti għas-snin 2016-2018 (preżentazzjoni qasira)
 23.Spjegazzjonijiet tal-vot
 24.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 25.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 26.Għeluq tas-seduta
 Lista tal-Membri preżenti
Minuti (133 kb) Lista tal-Membri preżenti (38 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (432 kb) Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (268 kb) 
 
Minuti (133 kb) Lista tal-Membri preżenti (38 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (432 kb) Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (268 kb) 
 
Minuti (73 kb) Lista tal-Membri preżenti (12 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (98 kb) Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (33 kb) 
 
Minuti (270 kb) Lista tal-Membri preżenti (75 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (279 kb) Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (130 kb) 
Aġġornata l-aħħar: 28 ta' Ġunju 2021Avviż legali - Politika tal-privatezza