Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Pondelok, 8. februára 2021 - Brusel
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní
 4.Zloženie Parlamentu
 5.Zloženie výborov a delegácií
 6.Rokovania pred prvým čítaním v Rade (článok 72 rokovacieho poriadku)
 7.Delegované akty a vykonávacie opatrenia (článok 111 ods. 6 a článok 112 ods. 4 písm. d) rokovacieho poriadku)
 8.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 79 rokovacieho poriadku)
 9.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 10.Ďalší postup na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 11.Predloženie dokumentov
 12.Program práce
 13.Európska centrálna banka – výročná správa za rok 2020 (rozprava)
 14.Hlasovanie
 15.Nový akčný plán pre obehové hospodárstvo (rozprava)
 16.Zloženie výborov a delegácií
 17.Vykonávanie smernice o boji proti obchodovaniu s ľuďmi (rozprava)
 18.Európsky program v oblasti zručností pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť (rozprava)
 19.Znižovanie nerovností s osobitným zameraním na chudobu pracujúcich (rozprava)
 20.Vplyv ochorenia COVID-19 na mládež a šport (rozprava)
 21.Vykonávanie článku 43 procedurálnej smernice (stručná prezentácia)
 22.Prístup verejnosti k dokumentom za roky 2016 – 2018 (stručná prezentácia)
 23.Vysvetlenia hlasovania
 24.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 25.Program rokovania na nasledujúci deň
 26.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (132 kb) Prezenčná listina (38 kb) Výsledky hlasovaní (425 kb) Hlasovania podľa mien (268 kb) 
 
Zápisnica (132 kb) Prezenčná listina (38 kb) Výsledky hlasovaní (425 kb) Hlasovania podľa mien (268 kb) 
 
Zápisnica (73 kb) Prezenčná listina (12 kb) Výsledky hlasovaní (99 kb) Hlasovania podľa mien (33 kb) 
 
Zápisnica (266 kb) Prezenčná listina (74 kb) Výsledky hlasovaní (267 kb) Hlasovania podľa mien (110 kb) 
Posledná úprava: 28. júna 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia