Показалец 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол - Резултати от гласувания
XML 468kPDF 301kWORD 108k
Понеделник, 8 февруари 2021 г. - Брюксел
 Значения на съкращенията и символите

 1. Искане за снемане на имунитета на Алвару Амару

 2. Европейска централна банка: назначаване на заместник-председател на Надзорния съвет

 3. Контрол на придобиването и притежаването на оръжие (кодифициран текст) ***I

 4. Създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост ***I

 5. Европейска централна банка - годишен доклад за 2020 г.

 6. Нов план за действие за кръгова икономика

 7. Прилагане на Директивата относно борбата с трафика на хора

 8. Изпълнението във връзка с член 43 от Директивата относно процедурите за предоставяне на закрила

 9. Публичен достъп до документи за периода 2016 – 2018 г.

 10. Намаляване на неравенството със специален акцент върху бедността сред работещите

 11. Въздействието на Covid-19 върху младежта и спорта

 12. Пазари на финансови инструменти ***I

 13. Проспект на ЕС за възстановяване и целенасочени корекции за финансовите посредници с цел подпомагане на възстановяването от пандемията от COVID-19 ***I

 14. Правила за използване на слотовете на летищата в Общността: временно освобождаване ***I

 15. Временни мерки относно валидността на удостоверенията и лицензите (Омнибус 2) ***I

 16. Споразумение за асоцииране между ЕС и Украйна

 17. Европейска програма за умения за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост

 18. Безопасност на атомната електроцентрала в Островец (Беларус)

 19. Хуманитарната и политическа ситуация в Йемен

 20. Положението в Мианмар

 21. Руанда: случаят на Пол Русесабагина

 22. Положението с правата на човека в Казахстан

 23. Политическата ситуация в Уганда

 24. 25 години след Декларацията и Платформата за действие от Пекин: бъдещи предизвикателства по отношение на правата на жените
Последно осъвременяване: 8 юни 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност