Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/0104(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A9-0214/2020

Разисквания :

PV 09/02/2021 - 3
CRE 09/02/2021 - 3

Гласувания :

PV 09/02/2021 - 2
PV 10/02/2021 - 3

Приети текстове :

P9_TA(2021)0038

Протокол
XML 12k
Вторник, 9 февруари 2021 г. - Брюксел

2. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от гласуването:

Искане за снемане на имунитета на Алвару Амару
Доклад относно искането за снемане на имунитета на Алвару Амару [2019/2150(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Stéphane Séjourné (A9-0009/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Тайно гласуване (член 191 от Правилника за дейността))

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0030)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 1)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 1 от протокола от 9.2.2021 г)

Европейска централна банка: назначаване на заместник-председател на Надзорния съвет
Доклад относно предложението на Европейската централна банка за назначаването на заместник-председател на Надзорния съвет на Европейската централна банка [N9-0080/2020 - C9-0425/2020 - 2020/0910(NLE)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Irene Tinagli (A9-0007/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Тайно гласуване (член 191, параграф 1 от Правилника за дейността))

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ: НАЗНАЧЕНИЕ НА ФРАНК ЕЛДЕРСОН

Приема се (P9_TA(2021)0031)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 2)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 2 от протокола от 9.2.2021 г)

Контрол на придобиването и притежаването на оръжие (кодифициран текст) ***I
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие (кодифициран текст) [COM(2020)0048 - C9-0017/2020 - 2020/0029(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Magdalena Adamowicz (A9-0010/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Приема се с единно гласуване (P9_TA(2021)0032)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 3)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Правила за използване на слотовете на летищата в Общността: временно освобождаване ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - комисия TRAN

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИСКАНЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НЕОТЛОЖНАТА ПРОЦЕДУРА

С поименно гласуване (678 гласа „за“, 10 гласа „против“, 4 гласа „въздържал се“) искането за неотложна процедура беше одобрено.

Временни мерки относно валидността на удостоверенията и лицензите (Омнибус 2) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - комисия TRAN

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИСКАНЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НЕОТЛОЖНАТА ПРОЦЕДУРА

С поименно гласуване (678 гласа „за“, 10 гласа „против“, 4 гласа „въздържал се“) искането за неотложна процедура беше одобрено.

Създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост [COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)] - Комисия по бюджети - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan и Dragoş Pîslaru (A9-0214/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИСКАНЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯТА ВМЕСТО ВРЕМЕННОТО СПОРАЗУМЕНИЕ (групата The Left)

Отхвърля се с поименно гласуване (93 гласа „за“, 583 гласа „против“, 16 гласа „въздържал се“).

Последно осъвременяване: 2 февруари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност