Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2020/0104(COD)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

A9-0214/2020

Rozpravy :

PV 09/02/2021 - 3
CRE 09/02/2021 - 3

Hlasování :

PV 09/02/2021 - 2
PV 10/02/2021 - 3

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0038

Zápis
XML 10k
Úterý, 9. února 2021 - Brusel

2. Oznámení výsledků hlasování

Předsedající oznámila výsledky hlasování:

Žádost, aby byl Álvaro Amaro zbaven imunity
Zpráva o žádosti, aby byl Álvaro Amaro zbaven imunity [2019/2150(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Stéphane Séjourné (A9-0009/2021)

(vyžaduje se prostá většina)
(tajné hlasování (článek 191 jednacího řádu))

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P9_TA(2021)0030)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 1)
Seznam poslanců, kteří se zúčastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (příloha 1 zápisu ze dne 9.2.2021)

Evropská centrální banka: jmenování místopředsedy Rady dohledu
Zpráva o návrhu Evropské centrální banky na jmenování místopředsedy Rady dohledu Evropské centrální banky [N9-0080/2020 - C9-0425/2020 - 2020/0910(NLE)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Irene Tinagli (A9-0007/2021)

(vyžaduje se prostá většina)
(tajné hlasování (čl. 191 odst. 1 jednacího řádu))

NÁVRH ROZHODNUTÍ: JMENOVÁNÍ FRANKA ELDERSONA

přijat (P9_TA(2021)0031)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 2)
Seznam poslanců, kteří se zúčastnili hlasování, je přílohou tohoto zápisu (příloha 2 zápisu ze dne 9.2.2021)

Kontrola nabývání a držení zbraní (kodifikované znění) ***I
Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o kontrole nabývání a držení zbraní (kodifikované znění) [COM(2020)0048 - C9-0017/2020 - 2020/0029(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Magdalena Adamowicz (A9-0010/2021)

(vyžaduje se prostá většina)

NÁVRH KOMISE

přijat jediným hlasováním (P9_TA(2021)0032)
(příloha „Výsledky hlasování“, bod 3)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Dočasná úleva od pravidel využívání letištních časů na letištích Unie ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - výbor TRAN

ŽÁDOST O POUŽITÍ POSTUPU PRO NALÉHAVÉ PŘÍPADY

(vyžaduje se prostá většina)

JH bylo rozhodnuto o použití postupu pro naléhavé případy (678 pro, 10 proti, 4 zdržení se).

Dočasná opatření týkající se platnosti některých osvědčení a licencí (omnibus II) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - výbor TRAN

(vyžaduje se prostá většina)

ŽÁDOST O POUŽITÍ POSTUPU PRO NALÉHAVÉ PŘÍPADY

JH bylo rozhodnuto o použití postupu pro naléhavé případy (678 pro, 10 proti, 4 zdržení se).

Zřízení Nástroje pro oživení a odolnost ***I
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje facilita na podporu oživení a odolnosti [COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)] - Rozpočtový výbor - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajové: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan a Dragoş Pîslaru (A9-0214/2020)

(vyžaduje se prostá většina)

ŽÁDOST O HLASOVÁNÍ O POZMĚŇOVACÍCH NÁVRZÍCH MÍSTO HLASOVÁNÍ O PŘEDBĚŽNÉ DOHODĚ (skupina The Left)

zamítnuta JH (93 pro, 583 proti, 16 zdržení se)

Poslední aktualizace: 30. června 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí