Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/0104(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0214/2020

Συζήτηση :

PV 09/02/2021 - 3
CRE 09/02/2021 - 3

Ψηφοφορία :

PV 09/02/2021 - 2
PV 10/02/2021 - 3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0038

Συνοπτικά πρακτικά
XML 12k
Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021 - Βρυξέλλες

2. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας

Η Πρόεδρος ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας:

Αίτηση άρσης της ασυλίας του Álvaro Amaro
Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Álvaro Amaro [2019/2150(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Stéphane Séjourné (A9-0009/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 191 του Κανονισμού))

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0030)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 1)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα Συνοπτικά Πρακτικά (Παράρτημα 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.2.2021)

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα: διορισμός του Αντιπροέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου
Έκθεση σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τον διορισμό του Αντιπροέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας [N9-0080/2020 - C9-0425/2020 - 2020/0910(NLE)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγήτρια: Irene Tinagli (A9-0007/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Μυστική ψηφοφορία (άρθρο 191 παράγραφος 1 του Κανονισμού))

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ FRANK ELDERSON

Εγκρίνεται (P9_TA(2021)0031)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 2)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα Συνοπτικά Πρακτικά (Παράρτημα 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.2.2021)

Έλεγχος της απόκτησης και της κατοχής όπλων (κωδικοποίηση) ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων (κωδικοποίηση) [COM(2020)0048 - C9-0017/2020 - 2020/0029(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Magdalena Adamowicz (A9-0010/2021)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P9_TA(2021)0032)
(Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 3)

Κατόπιν τούτου περατώνεται η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου.

Προσωρινή απαλλαγή από τους κανόνες χρησιμοποίησης του διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιμένες ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - επιτροπή TRAN

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

Με ΟΚ (678 υπέρ, 10 κατά, 4 αποχές), αποφασίζεται η έγκριση του κατεπείγοντος.

Προσωρινά μέτρα σχετικά με την ισχύ πιστοποιητικών και αδειών (Omnibus II) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - επιτροπή TRAN

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

Με ΟΚ (678 υπέρ, 10 κατά, 4 αποχές), αποφασίζεται η έγκριση του κατεπείγοντος.

Θέσπιση Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ***I
Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας [COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Συνεισηγητές: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan και Dragoş Pîslaru (A9-0214/2020)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ (Ομάδα The Left)

Απορρίπτεται με ΟΚ (93 υπέρ, 583 κατά, 16 αποχές)

Τελευταία ενημέρωση: 30 Ιουνίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου