Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/0104(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A9-0214/2020

Debatten :

PV 09/02/2021 - 3
CRE 09/02/2021 - 3

Stemmingen :

PV 09/02/2021 - 2
PV 10/02/2021 - 3

Aangenomen teksten :

P9_TA(2021)0038

Notulen
XML 10k
Dinsdag 9 februari 2021 - Brussel

2. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag van de stemming voor:

Verzoek om opheffing van de immuniteit van Álvaro Amaro
Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Álvaro Amaro [2019/2150(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Stéphane Séjourné (A9-0009/2021)

(Gewone meerderheid)
(Geheime stemming (artikel 191 van het Reglement))

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P9_TA(2021)0030)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 1)
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 1 van de notulen van 9.2.2021)

Europese Centrale Bank: benoeming van de vicevoorzitter van de raad van toezicht
Verslag over het voorstel van de Europese Centrale Bank voor de benoeming van de vicevoorzitter van de raad van toezicht van de Europese Centrale Bank [N9-0080/2020 - C9-0425/2020 - 2020/0910(NLE)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Irene Tinagli (A9-0007/2021)

(Gewone meerderheid)
(Geheime stemming (artikel 191, lid 1, van het Reglement))

ONTWERPBESLUIT: BENOEMING VAN FRANK ELDERSON

Aangenomen (P9_TA(2021)0031)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 2)
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 2 van de notulen van 9.2.2021)

Controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (codificatie) ***I
Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (codificatie) [COM(2020)0048 - C9-0017/2020 - 2020/0029(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Magdalena Adamowicz (A9-0010/2021)

(Gewone meerderheid)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2021)0032)
(Bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 3)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Regels voor slotgebruik op luchthavens in de Unie: tijdelijke ontheffing ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - Commissie vervoer en toerisme

(Gewone meerderheid)

VERZOEK OM TOEPASSING VAN DE URGENTIEPROCEDURE

Bij HS (678 voor, 10 tegen, 4 onthoudingen), wordt besloten tot toepassing van de urgentieprocedure.

Tijdelijke maatregelen in verband met de geldigheid van certificaten en getuigschriften (Omnibus II) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - Commissie vervoer en toerisme

(Gewone meerderheid)

VERZOEK OM TOEPASSING VAN DE URGENTIEPROCEDURE

Bij HS (678 voor, 10 tegen, 4 onthoudingen), wordt besloten tot toepassing van de urgentieprocedure.

Instelling van de faciliteit voor herstel en veerkracht ***I
Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een faciliteit voor herstel en veerkracht [COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)] - Begrotingscommissie - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan en Dragoș Pîslaru (A9-0214/2020)

(Gewone meerderheid)

VERZOEK OM IN PLAATS VAN HET VOORLOPIG AKKOORD DE AMENDEMENTEN IN STEMMING TE BRENGEN (Fractie The Left)

Verworpen bij HS (93 voor, 583 tegen, 16 onthoudingen)

Laatst bijgewerkt op: 30 juni 2021Juridische mededeling - Privacybeleid