Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/0104(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A9-0214/2020

Rozpravy :

PV 09/02/2021 - 3
CRE 09/02/2021 - 3

Hlasovanie :

PV 09/02/2021 - 2
PV 10/02/2021 - 3

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0038

Zápisnica
XML 10k
Utorok, 9. februára 2021 - Brusel

2. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predsedajúca oznámila výsledky hlasovania:

Žiadosť o zbavenie Álvara Amara imunity
Správa o žiadosti o zbavenie Álvara Amara imunity [2019/2150(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Stéphane Séjourné (A9-0009/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Tajné hlasovanie (článok 191 rokovacieho poriadku))

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P9_TA(2021)0030)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 1)
Zoznam poslancov je uevdený v prílohe zápisnice (príloha 1 zápisnice zo dňa 9.2.2021)

Európska centrálna banka: vymenovanie podpredsedu Rady pre dohľad
Správa o návrhu Európskej centrálnej banky na vymenovanie podpredsedu Rady pre dohľad Európskej centrálnej banky [N9-0080/2020 - C9-0425/2020 - 2020/0910(NLE)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Irene Tinagli (A9-0007/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Tajné hlasovanie (článok 191 ods. 1 rokovacieho poriadku))

NÁVRH ROZHODNUTIA: VYMENOVANIE FRANKA ELDERSONA

Prijatý (P9_TA(2021)0031)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 2)
Zoznam poslancov je uevdený v prílohe zápisnice (príloha 2 zápisnice zo dňa 9.2.2021)

Kontrola získavania a vlastnenia zbraní (kodifikované znenie) ***I
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o kontrole získavania a vlastnenia zbraní (kodifikované znenie) [COM(2020)0048 - C9-0017/2020 - 2020/0029(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Magdalena Adamowicz (A9-0010/2021)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH KOMISIE

Prijaté v jedinom hlasovaní (P9_TA(2021)0032)
(príloha „Výsledky hlasovaní“, bod 3)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Uplatňovanie pravidiel využívania prevádzkových intervalov na letiskách Únie: dočasná úľava ***I
[COM(2020)0818 - C9-0420/2020 - 2020/0358(COD)] - výbor TRAN

(Potrebná jednoduchá väčšina)

ŽIADOSŤ O POUŽITIE POSTUPU PRE NALIEHAVÉ PRÍPADY

HPM (678 za, 10 proti, 4 sa zdržali), bolo rozhodnuté o použití naliehavého postupu.

Dočasné opatrenia týkajúce sa platnosti osvedčení a licencií (Omnibus II) ***I
[COM(2021)0025 - C9-0004/2021 - 2021/0012(COD)] - výbor TRAN

(Potrebná jednoduchá väčšina)

ŽIADOSŤ O POUŽITIE POSTUPU PRE NALIEHAVÉ PRÍPADY

HPM (678 za, 10 proti, 4 sa zdržali), bolo rozhodnuté o použití naliehavého postupu.

Zriadenie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti ***I
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti [COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)] - Výbor pre rozpočet - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan a Dragoş Pîslaru (A9-0214/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

ŽIADOSŤ O HLASOVANIE O POZMEŇUJÚCICH NÁVRHOCH NAMIESTO PREDBEŽNEJ DOHODY (skupina The Left)

Zamietnutý HPM (93 za, 583 proti, 16 sa zdržali)

Posledná úprava: 30. júna 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia