Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2020/0104(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0214/2020

Esitatud tekstid :

A9-0214/2020

Arutelud :

PV 09/02/2021 - 3
CRE 09/02/2021 - 3

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2021)0038

Protokoll
XML 9k
Teisipäev, 9. veebruar 2021 - Brüssel

3. Taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendi loomine ***I (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse taaste ja vastupidavuse rahastamisvahend [COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)] - Eelarvekomisjon - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöörid: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan ja Dragoș Pîslaru (A9-0214/2020)

Siegfried Mureşan, Eider Gardiazabal Rubial ja Dragoș Pîslaru tutvustasid raportit.

Sõna võtsid Dragoș Pîslaru (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja), Pascal Canfin (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja), François-Xavier Bellamy (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja) ja Roberts Zīle (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võtsid Ana Paula Zacarias (nõukogu eesistuja) ja Valdis Dombrovskis (juhtiv asepresident).

Sõna võtsid Monika Hohlmeier (CONT-komisjoni arvamuse koostaja), Corina Crețu (REGI-komisjoni arvamuse koostaja), Frances Fitzgerald (FEMM-komisjoni arvamuse koostaja), José Manuel Fernandes fraktsiooni PPE nimel, Jonás Fernández fraktsiooni S&D nimel, Luis Garicano fraktsiooni Renew nimel, Antonio Maria Rinaldi fraktsiooni ID nimel, Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, Johan Van Overtveldt fraktsiooni ECR nimel, José Gusmão, fraktsiooni The Left nimel, Mislav Kolakušić (fraktsioonilise kuuluvuseta), Markus Ferber, Eric Andrieu, Valérie Hayer, Peter Kofod, Damian Boeselager, Bogdan Rzońca, João Ferreira, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Esteban González Pons, Costas Mavrides, Nicola Danti, Laura Huhtasaari, Jordi Solé, Derk Jan Eppink, Silvia Modig, Clara Ponsatí Obiols ja Janusz Lewandowski.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võtsid Irene Tinagli, Moritz Körner, France Jamet, Alexandra Geese, Zbigniew Kuźmiuk, Dimitrios Papadimoulis, Ivan Vilibor Sinčić, Lídia Pereira, Margarida Marques, Billy Kelleher, Joachim Kuhs, Bas Eickhout, Andżelika Anna Możdżanowska, Enikő Győri, Simona Bonafè, Ondřej Kovařík, Jean-Lin Lacapelle, Marie Toussaint, Jessica Stegrud, Massimiliano Salini, Victor Negrescu, Caroline Nagtegaal, Sven Giegold, Eugen Jurzyca, Angelika Winzig, Klára Dobrev, Engin Eroglu, Ciarán Cuffe, Carlo Fidanza, Benoît Lutgen, Isabel García Muñoz, Fabienne Keller, Pär Holmgren, Dolors Montserrat, Paul Tang, Martin Hojsík, Henrike Hahn, Karlo Ressler, Nils Ušakovs, Katalin Cseh, Stelios Kympouropoulos, Irena Joveva, José Manuel García-Margallo y Marfil, Tomislav Sokol, Franc Bogovič, Pernille Weiss, Markus Pieper, Maria Spyraki, Loucas Fourlas ja Lefteris Christoforou.

Sõna võttis Valdis Dombrovskis.

ISTUNGI JUHATAJA: Roberta METSOLA
asepresident

Sõna võttis Ana Paula Zacarias.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.2.2021 protokollipunkt 3.

Viimane päevakajastamine: 6. aprill 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika