Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/0104(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0214/2020

Ingediende teksten :

A9-0214/2020

Debatten :

PV 09/02/2021 - 3
CRE 09/02/2021 - 3

Stemmingen :

PV 09/02/2021 - 2
PV 10/02/2021 - 3

Aangenomen teksten :

P9_TA(2021)0038

Notulen
XML 9k
Dinsdag 9 februari 2021 - Brussel

3. Instelling van de faciliteit voor herstel en veerkracht ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een faciliteit voor herstel en veerkracht [COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)] - Begrotingscommissie - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan en Dragoș Pîslaru (A9-0214/2020)

Siegfried Mureşan, Eider Gardiazabal Rubial en Dragoş Pîslaru geven toelichting bij het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Dragoş Pîslaru (rapporteur voor advies van de commissie EMPL), Pascal Canfin (rapporteur voor advies van de commissie ENVI), François-Xavier Bellamy (rapporteur voor advies van de commissie ITRE) en Roberts Zīle (rapporteur voor advies van de commissie TRAN).

Het woord wordt gevoerd door Ana Paula Zacarias (fungerend voorzitter van de Raad) en Valdis Dombrovskis (uitvoerend vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Monika Hohlmeier (rapporteur voor advies van de commissie CONT), Corina Crețu (rapporteur voor advies van de commissie REGI), Frances Fitzgerald (rapporteur voor advies van de commissie FEMM), José Manuel Fernandes, namens de PPE-Fractie, Jonás Fernández, namens de S&D-Fractie, Luis Garicano, namens de Renew-Fractie, Antonio Maria Rinaldi, namens de ID-Fractie, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, Johan Van Overtveldt, namens de ECR-Fractie, José Gusmão, namens de Fractie The Left, Mislav Kolakušić, niet-fractiegebonden lid, Markus Ferber, Eric Andrieu, Valérie Hayer, Peter Kofod, Damian Boeselager, Bogdan Rzońca, João Ferreira, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Esteban González Pons, Costas Mavrides, Nicola Danti, Laura Huhtasaari, Jordi Solé, Derk Jan Eppink, Silvia Modig, Clara Ponsatí Obiols en Janusz Lewandowski.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Irene Tinagli, Moritz Körner, France Jamet, Alexandra Geese, Zbigniew Kuźmiuk, Dimitrios Papadimoulis, Ivan Vilibor Sinčić, Lídia Pereira, Margarida Marques, Billy Kelleher, Joachim Kuhs, Bas Eickhout, Andżelika Anna Możdżanowska, Enikő Győri, Simona Bonafè, Ondřej Kovařík, Jean-Lin Lacapelle, Marie Toussaint, Jessica Stegrud, Massimiliano Salini, Victor Negrescu, Caroline Nagtegaal, Sven Giegold, Eugen Jurzyca, Angelika Winzig, Klára Dobrev, Engin Eroglu, Ciarán Cuffe, Carlo Fidanza, Benoît Lutgen, Isabel García Muñoz, Fabienne Keller, Pär Holmgren, Dolors Montserrat, Paul Tang, Martin Hojsík, Henrike Hahn, Karlo Ressler, Nils Ušakovs, Katalin Cseh, Stelios Kympouropoulos, Irena Joveva, José Manuel García-Margallo y Marfil, Tomislav Sokol, Franc Bogovič, Pernille Weiss, Markus Pieper, Maria Spyraki, Loucas Fourlas en Lefteris Christoforou.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis.

VOORZITTER: Roberta METSOLA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Ana Paula Zacarias.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 3 van de notulen van 10.2.2021.

Laatst bijgewerkt op: 30 juni 2021Juridische mededeling - Privacybeleid