Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2020/0104(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0214/2020

Teksty złożone :

A9-0214/2020

Debaty :

PV 09/02/2021 - 3
CRE 09/02/2021 - 3

Głosowanie :

PV 09/02/2021 - 2
PV 10/02/2021 - 3

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0038

Protokół
XML 9k
Wtorek, 9 lutego 2021 r. - Bruksela

3. Ustanowienie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności [COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)] - Komisja Budżetowa - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawcy: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan i Dragoș Pîslaru (A9-0214/2020)

Siegfried Mureşan, Eider Gardiazabal Rubial i Dragoş Pîslaru przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrali: Dragoş Pîslaru (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL), Pascal Canfin (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), François-Xavier Bellamy (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE) i Roberts Zīle (sprawozdawca komisji opiniodawczej TRAN).

Głos zabrali: Ana Paula Zacarias (urzędująca przewodnicząca Rady) i Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji).

Głos zabrali: Monika Hohlmeier (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CONT), Corina Crețu (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Frances Fitzgerald (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), José Manuel Fernandes w imieniu grupy PPE, Jonás Fernández w imieniu grupy S&D, Luis Garicano w imieniu grupy Renew, Antonio Maria Rinaldi w imieniu grupy ID, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Johan Van Overtveldt w imieniu grupy ECR, José Gusmão w imieniu grupy The Left, Mislav Kolakušić niezrzeszony, Markus Ferber, Eric Andrieu, Valérie Hayer, Peter Kofod, Damian Boeselager, Bogdan Rzońca, João Ferreira, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Esteban González Pons, Costas Mavrides, Nicola Danti, Laura Huhtasaari, Jordi Solé, Derk Jan Eppink, Silvia Modig, Clara Ponsatí Obiols i Janusz Lewandowski.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Irene Tinagli, Moritz Körner, France Jamet, Alexandra Geese, Zbigniew Kuźmiuk, Dimitrios Papadimoulis, Ivan Vilibor Sinčić, Lídia Pereira, Margarida Marques, Billy Kelleher, Joachim Kuhs, Bas Eickhout, Andżelika Anna Możdżanowska, Enikő Győri, Simona Bonafè, Ondřej Kovařík, Jean-Lin Lacapelle, Marie Toussaint, Jessica Stegrud, Massimiliano Salini, Victor Negrescu, Caroline Nagtegaal, Sven Giegold, Eugen Jurzyca, Angelika Winzig, Klára Dobrev, Engin Eroglu, Ciarán Cuffe, Carlo Fidanza, Benoît Lutgen, Isabel García Muñoz, Fabienne Keller, Pär Holmgren, Dolors Montserrat, Paul Tang, Martin Hojsík, Henrike Hahn, Karlo Ressler, Nils Ušakovs, Katalin Cseh, Stelios Kympouropoulos, Irena Joveva, José Manuel García-Margallo y Marfil, Tomislav Sokol, Franc Bogovič, Pernille Weiss, Markus Pieper, Maria Spyraki, Loucas Fourlas i Lefteris Christoforou.

Głos zabrał Valdis Dombrovskis.

PRZEWODNICTWO: Roberta METSOLA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrała Ana Paula Zacarias.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 3 protokołu z dnia 10.2.2021.

Ostatnia aktualizacja: 30 czerwca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności