Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/0104(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0214/2020

Predkladané texty :

A9-0214/2020

Rozpravy :

PV 09/02/2021 - 3
CRE 09/02/2021 - 3

Hlasovanie :

PV 09/02/2021 - 2
PV 10/02/2021 - 3

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0038

Zápisnica
XML 9k
Utorok, 9. februára 2021 - Brusel

3. Zriadenie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti [COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104(COD)] - Výbor pre rozpočet - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan a Dragoş Pîslaru (A9-0214/2020)

Siegfried Mureşan, Eider Gardiazabal Rubial a Dragoş Pîslaru predstavili správu.

Vystúpili títo poslanci: Dragoş Pîslaru (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Pascal Canfin (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), François-Xavier Bellamy (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko) a Roberts Zīle (spravodajca výboru TRAN požiadaného o stanovisko).

Vystúpili: Ana Paula Zacarias (úradujúca predsedníčka Rady) a Valdis Dombrovskis (výkonný podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Monika Hohlmeier (spravodajkyňa výboru CONT požiadaného o stanovisko), Corina Crețu (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), Frances Fitzgerald (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), José Manuel Fernandes v mene skupiny PPE, Jonás Fernández v mene skupiny S&D, Luis Garicano v mene skupiny Renew, Antonio Maria Rinaldi v mene skupiny ID, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Johan Van Overtveldt v mene skupiny ECR, José Gusmão, v mene skupiny The Left, Mislav Kolakušić – nezaradený poslanec, Markus Ferber, Eric Andrieu, Valérie Hayer, Peter Kofod, Damian Boeselager, Bogdan Rzońca, João Ferreira, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Esteban González Pons, Costas Mavrides, Nicola Danti, Laura Huhtasaari, Jordi Solé, Derk Jan Eppink, Silvia Modig, Clara Ponsatí Obiols a Janusz Lewandowski.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Irene Tinagli, Moritz Körner, France Jamet, Alexandra Geese, Zbigniew Kuźmiuk, Dimitrios Papadimoulis, Ivan Vilibor Sinčić, Lídia Pereira, Margarida Marques, Billy Kelleher, Joachim Kuhs, Bas Eickhout, Andżelika Anna Możdżanowska, Enikő Győri, Simona Bonafè, Ondřej Kovařík, Jean-Lin Lacapelle, Marie Toussaint, Jessica Stegrud, Massimiliano Salini, Victor Negrescu, Caroline Nagtegaal, Sven Giegold, Eugen Jurzyca, Angelika Winzig, Klára Dobrev, Engin Eroglu, Ciarán Cuffe, Carlo Fidanza, Benoît Lutgen, Isabel García Muñoz, Fabienne Keller, Pär Holmgren, Dolors Montserrat, Paul Tang, Martin Hojsík, Henrike Hahn, Karlo Ressler, Nils Ušakovs, Katalin Cseh, Stelios Kympouropoulos, Irena Joveva, José Manuel García-Margallo y Marfil, Tomislav Sokol, Franc Bogovič, Pernille Weiss, Markus Pieper, Maria Spyraki, Loucas Fourlas a Lefteris Christoforou.

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis.

PREDSEDNÍCTVO: Roberta METSOLA
podpredsedníčka

V rozprave vystúpila Ana Paula Zacarias.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 3 zápisnice zo dňa 10.2.2021.

Posledná úprava: 30. júna 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia