Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 2k
Tiistai 9. helmikuuta 2021 - Bryssel

11. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset ja täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohta ja 112 artiklan 4 kohdan d alakohta) (jatkotoimenpiteet)

Puhemies muistutti, että ENVI-, AGRI- ja ECON-valiokuntien suosituksista olla vastustamatta delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanotoimenpiteitä ilmoitettiin täysistunnossa maanantaina 8. helmikuuta 2021 (istunnon pöytäkirja 8.2.2021, kohta 7).

Näitä suosituksia ei ole vastustettu työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohdassa vahvistetun 24 tunnin määräajan kuluessa.

Näin ollen nämä suositukset katsotaan hyväksytyiksi ja julkaistaan tämän päivän hyväksytyissä teksteissä (P9_TA(2021)0033, P9_TA(2021)0034, P9_TA(2021)0035, P9_TA(2021)0036 ja P9_TA(2021)0037).

Päivitetty viimeksi: 30. kesäkuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö